Entelektüel etkileşimler, disiplinlerarası kesişimler.

Poedat, çeşitli alanlarda çalışan ve üreten akademisyenlerin, araştırmacıların ve öğrencilerin yönettiği, özgür dışa vuruma olanak sağlayan, güncelliğini koruyan etkinlikler düzenliyor.

Seminerler, konferanslar, kamplar, atölyeler, zirveler ve özel gruplar ile gerçekleşen etkinlikler, akademik bir tutumla kurgulanan ve içerik olarak birbirinden farklılaşan çalışmalardan oluşuyor.

*Sitemiz yenilenme sürecinde olduğundan bazı sayfalar düzgün açılmayabilir.

Dostluk ağı.

Farklı arka planlardan gelen entelektüel arayışlara sahip olan kişileri aynı paydada buluşturan Poedat, üyeleri arasında sıkı ve sürdürülebilir bağların kurulmasını sağlıyor. Her biri kendisine özgü sayısız etkileşimle taçlanan dostluk ilişkileriyle örneğine az rastlanan bir dayanışma da gerçek oluyor.

Deneysel deneyim.

Açıklığı temel alan Poedat, deneysel biçimler bulmaya çalışıyor ve etkinliklerini olabildiğince alternatif mekânlarla, yöntemlerle ve kişilerle gerçekleştiriyor. Poedat, üyeleriyle içsel ve yaşayan bir bağ kurarken önceden belirlenmiş bir yapısının olmamasıyla ve akış içinde evrilen bir kendiliğindenliğe sahip olmasıyla diğer topluluklardan ayrılıyor.

Yatay örgütlenme.

Poedat’ın küçük çaplı etkinliklerini bir çekirdek ekip yönetirken kitlesel etkinlikler üyelerin gönüllülük temelinde katkı sunduğu bir hazırlık sürecinden geçiyor. Yatay örgütlenmeyi derinleştirmek için üyelerin Poedat’ın geleceğiyle ilgili düşüncelerini paylaşabilecekleri ve kapsamlı değerlendirmelerin yapıldığı zirveler düzenleniyor.

Güvenli alan.

Güvenli alan gereği Poedat içinde herkes ırkı, etnik kökeni, dili, cinsiyet kimliği, cinsel yönelimi, fiziksel ve zihinsel özellikleri, yaşı, eğitim seviyesi, kültürel alışkanlıkları, toplumsal konumu, maddi durumu, inancı, politik düşünceleri, dünya görüşü ve yaşam biçimi ne olursa olsun kişiliği ölçüsünde hak ettiği saygıyı özgürlükçü ve barışçıl bir ortamda bulur.

şimdi

Etik Buluşmaları: Değerlerden Eylemlere, 11 Ağustos-15 Ağustos 2024 tarihlerinde Gümüşlük Akademisi’nde.

3. Analitik Felsefe Çalıştayı, 16-20 Ağustos 2024 tarihlerinde Gümüşlük Akademisi’nde.