Entelektüel etkileşimler.
Disiplinlerarası kesişimler.

Poedat, çeşitli alanlarda çalışan ve üreten akademisyenlerin, araştırmacıların ve öğrencilerin yönettiği, özgür dışa vuruma olanak sağlayan, güncelliğini koruyan etkinlikler düzenliyor. Seminerler, konferanslar, kamplar, atölyeler, zirveler ve özel gruplar ile gerçekleşen etkinlikler, akademik bir tutumla kurgulanan ve içerik olarak birbirinden farklılaşan çalışmalardan oluşuyor.

40 Etkinlik

Kentte, taşrada, sanalda

4000 Katılımcı

Büyüyen bir topluluk

11 Yıl

2012'den beri

Etkinliklerimiz başvuru temelli, kayıt temelli, herkese açık ve üyelere açık olmak üzere dört farklı türde. Başvuru temelli etkinliklerimizde başvuru belgesini doldurmanız gerekiyor ve sizinle sözlü bir görüşme yapıyoruz; değerlendirme sürecinin ardından sonucu bildiriyoruz. Kayıt temelli etkinliklerimizde ise kayıt belgesini doldurmanızı istiyoruz. Herkese açık etkinliklerimiz için herhangi bir belge doldurmaksızın etkinlik mekânını bulmanız veya etkinlik sanal ise ilgili bağlantıya tıklamanız yeterli. Üyelere açık etkinliklerimiz yalnızca Poedat üyeleri için ve dışarıya duyurulmuyor.

Poedat üyesi olabilmek için en az bir başvuru temelli etkinliğimize kabul edilmeniz, diğer üyelerle yaşayan bir bağ kurmanız ve topluluğumuzla uyum içinde olmanız gerekir. Poedat üyelerinin bazı ayrıcalıkları vardır; dışarıya kapalı ama Poedat üyelerine açık olan etkinliklere katılım sağlarlar, sosyal buluşmalara çağrılırlar, sanal gruplar üstünden etkileşirler ve Poedat’ın geleceğiyle ilgili tartışmaların yapıldığı toplantılara davet edilirler. Poedat üyeliğinin resmî bir karşılığı yoktur ve ücretli değildir.

Poedat’ın herkese açık etkinlikleri ücretsiz ve en yüksek katılım da herkese açık etkinliklerden geliyor. Başvuru temelli etkinliklerde konaklama giderleri olduğu için katılımcılar mekâna belirli bir ücret ödemek zorunda oluyorlar. Kayıt temelli etkinliklerde ise mekâna kira ödeniyorsa veya teknik giderler varsa bilet satışı yapılıyor. Söz konusu giderler dışında tanıtım, basım, ulaşım ve vergi giderleri olabiliyor ve dar gelirli öğrencilere verilen gereksinim bursları da Poedat tarafından karşılanıyor. Her şey değerlendirilmeye alındığında Poedat etkinliklerinin tamamının ücretsiz olması mümkün olmuyor; üstelik Poedat kâr amacı güden bir topluluk değil ve üyeleri kazanç sağlamıyor.

Dar gelirli öğrencilerin düzenlediğimiz etkinliklere olan erişebilirliklerini arttırmak için gereksinim temelinde burs veriyoruz. Burs tutarları ve oranları etkinlikten etkinliğe değişiyor. Sınırlı kaynaklarımız olduğu için her talebe karşılık veremiyor olsak da yapabileceğimizin en iyisini yapmaya çalışacağımıza söz veriyoruz.

Poedat; “praksis”, “otonomi”, “entelektüellik”, “düş”, “arayış” ve “tutku” sözcüklerinin baş harflerinden oluşuyor ve her bir sözcüğün taşıdığını bünyesinde yaşatmaya çabalıyor. Sözcükler Poedat’ın farklı yönlerini vurgularken aynı zamanda onun kesişimselliğini öne çıkarıyor ve uçsuz bucaksız olanakların, açılımların ve boyutların yaratılmasını yüreklendiriyor.

Dostluk ağı

Farklı arka planlardan gelen entelektüel arayışlara sahip olan kişileri aynı paydada buluşturan Poedat, üyeleri arasında sıkı ve sürdürülebilir bağların kurulmasını sağlıyor. Her biri kendisine özgü sayısız etkileşimle taçlanan dostluk ilişkileriyle örneğine az rastlanan bir dayanışma da gerçek oluyor.

Yatay örgütlenme

Poedat’ın küçük çaplı etkinliklerini bir çekirdek ekip yönetirken kitlesel etkinlikler üyelerin gönüllülük temelinde katkı sunduğu bir hazırlık sürecinden geçiyor. Yatay örgütlenmeyi derinleştirmek için üyelerin Poedat’ın geleceğiyle ilgili düşüncelerini paylaşabilecekleri ve kapsamlı değerlendirmelerin yapıldığı zirveler düzenleniyor.

Deneysel deneyim

Açıklığı temel alan Poedat, deneysel biçimler bulmaya çalışıyor ve etkinliklerini olabildiğince alternatif mekânlarla, yöntemlerle ve kişilerle gerçekleştiriyor. Poedat, üyeleriyle içsel ve yaşayan bir bağ kurarken önceden belirlenmiş bir yapısının olmamasıyla ve akış içinde evrilen bir kendiliğindenliğe sahip olmasıyla diğer topluluklardan ayrılıyor.

Güvenli alan

Güvenli alan gereği Poedat içinde herkes ırkı, etnik kökeni, dili, cinsiyet kimliği, cinsel yönelimi, fiziksel ve zihinsel özellikleri, yaşı, eğitim seviyesi, kültürel alışkanlıkları, toplumsal konumu, maddi durumu, inancı, politik düşünceleri, dünya görüşü ve yaşam biçimi ne olursa olsun kişiliği ölçüsünde hak ettiği saygıyı özgürlükçü ve barışçıl bir ortamda bulur.

Sorularınız, önerileriniz ve görüşleriniz için