1. Varoluşçuluk Buluşması

25-29 Aralık 2013
Nesin Köyleri

1. Varoluşçuluk Buluşması; köklerini geleneksel ontolojinin, sanatın, tarihin eleştirisine ve insanı yeniden kurma çabasına yerleştiren varoluşçuluğun iç karartıcı değil iç açıcı, sorumsuz özgürlüğü öneren değil sorumlu özgürlüğü yücelten bir akım olduğunu vurguladı.

Program

25 Aralık 2013

Açış Toplantısı

26 Aralık 2013

Fırat Akova
Varoluşçuluğun Tarihsel Bağlamı, Dalları, Düşünürleri ve Başat Kavramları (1)

Fırat Akova
Varoluşçuluğun Tarihsel Bağlamı, Dalları, Düşünürleri ve Başat Kavramları (2)

Fırat Akova
Farkındalığın Sarsıntısında Umut, Acı, Aile, Din ve Hokkabazlar Toplumu İle Yüzleşmek (1): Lev Tolstoy, İvan İlyiç’in Ölümü

Fırat Akova
Farkındalığın Sarsıntısında Umut, Acı, Aile, Din ve Hokkabazlar Toplumu İle Yüzleşmek (2): Lev Tolstoy, İvan İlyiç’in Ölümü

27 Aralık 2013

Fırat Akova
Uyumsuzun Usunda İntihar, Başkaldırı, Öznel Yordam Olarak Ahlak, Yaratım ve “Yüreğin Doluşu” (1): Albert Camus, Sisifos Söyleni

Fırat Akova
Uyumsuzun Usunda İntihar, Başkaldırı, Öznel Yordam Olarak Ahlak, Yaratım ve “Yüreğin Doluşu” (2): Albert Camus, Sisifos Söyleni

Fırat Akova
Uyumsuzun Usunda İntihar, Başkaldırı, Öznel Yordam Olarak Ahlak, Yaratım ve “Yüreğin Doluşu” (3): Albert Camus, Sisifos Söyleni

Fırat Akova
Uyumsuzun Usunda İntihar, Başkaldırı, Öznel Yordam Olarak Ahlak, Yaratım ve “Yüreğin Doluşu” (3): Albert Camus, Sisifos Söyleni

28 Aralık 2013

Fırat Akova
Martin Heidegger (1): Dasein, Dünyasal, (İn)otantik, Düşüş, Benliğin Çağrısı ve Tarihin İnşası

Fırat Akova
Martin Heidegger (2): Yuva, Yuvaya-Benzemeyen, Köken, Teknolojik Kentlilik ve Sarkık Gelecek
Messkirch’in 700. Yılı

Orhun Canca
Varoluşçu Estetik (1): Sanatın Varoluşçu Yapısökümü.  Özgürlük ve Sanat. Yazmak Nedir? Niçin Yazıyoruz?
Jean-Paul Sartre, Edebiyat Nedir?

Orhun Canca
Varoluşçu Estetik (1): Kimin İçin Yazıyoruz?
Jean-Paul Sartre, Edebiyat Nedir?

29 Aralık 2013

Orhun Canca
Varoluşçu Estetik (4): Edebiyat Dışı Sanatlarda Varoluşçuluğun İzleri. Giacometti, Dubuffet, Wols, Fautrier, Helion, Michaux, Bacon, Richier.
Paris Savaş Sonrası Sergisi, 1993, Tate Galerisi

Kapanış Toplantısı

Konuşmacılar

Fırat Akova

Orhun Canca