2. Varoluşçuluk Buluşması

21-25 Ocak 2015
Nesin Köyleri

2. Varoluşçuluk Buluşması; Martin Heidegger’in bir inziva kulübesinde yazdığı, çetin dilli ve merak uyandırıcı Varlık ve Zaman’a adanarak Varlık sorusu, Dasein, “düşüş”, “fırlatılmışlık”, kaygı, ölüm gibi kavramlarla Heidegger düşüncesini yalınlaştırdı.

Program

21 Ocak 2015

Açış Toplantısı

22 Ocak 2015

Fırat Akova
Varlık Sorusunun Ontik-Ontolojik Önceliği ve Görüngü Bilimsel Yöntem (1)

Fırat Akova
Varlık Sorusunun Ontik-Ontolojik Önceliği ve Görüngü Bilimsel Yöntem (2)

Fırat Akova
Dasein Kimdir? (1): Hep Benimki, Sorun Eden

Fırat Akova
Dasein Kimdir? (2): Gündelikliğin Öznesi, Özen

Fırat Akova
Yakın Metin Çalışması

23 Ocak 2015

Fırat Akova
Düşüşün Üç Biçimi ve Fırlatılmışlık (1)

Fırat Akova
Düşüşün Üç Biçimi ve Fırlatılmışlık (2)

Fırat Akova
Kaygı

Fırat Akova
Yakın Metin Çalışması

24 Ocak 2015

Fırat Akova
Ölüm (1): Varoluşsal-Ontolojik İmlem

Fırat Akova
Ölüm (2): Henüz-Olmamışlık ve Sona-Doğru-Varlık

Fırat Akova
Ölüm (3): Kendine Ait, Bağlantısız, Atlatılamaz

25 Ocak 2015

Kapanış Toplantısı

Konuşmacı

Fırat Akova