2014 Bodrum Felsefe Mevsimi
1. Dönem

17-21 Temmuz 2014
Gümüşlük Akademisi

2014 Bodrum Felsefe Mevsimi, 1. Dönem; varlık bilimi, bilgi kuramı, estetik, etik ve toplum temalarını odağına aldı.

Program

17 Temmuz 2014

Açış Toplantısı

18 Temmuz 2014

Fırat Akova
Zamanın Zaman Dizini (1): Aristoteles’te Değişim ve Doğrusallık, Gottfried Wilhelm Leibniz ve Samuel Clarke Arasındaki Mutlaklık-Görecelik Tartışması

Fırat Akova
Zamanın Zaman Dizini (2): Martin Heidegger’deki Ekstatik Geçicilik

Fırat Akova
Tümevarım Sorunu (1): Bilgiye Ulaşmak İmkânsız Mı? Geleceğin Bilinebilirliğini Geçmişe Bağlamak Kanıtları Temelsiz Mi Bırakıyor? Bilimsel Yasalar Birer Varsayım Olmaktan Öteye Geçemiyorlar Mı?

Fırat Akova
Tümevarım Sorunu (2): Yanlışlanabilirlik, Kuşkuculuk, epokhē ve Kılgının Taraflılığı

19 Temmuz 2014

Fırat Akova
Edebiyat ve Sinema Yapıtlarına Doğrultulan Duyguların Gerçekliği, Tepkilerdeki Anlam Yükleri

Fırat Akova
Kurgu Alımının Ahlaksallığı ve Düşsel Direniş

Tartışma (1): Kültürel Değerler ve GörecelilikTartışma (2): Oy Verme ve Politik Sorumluluk

20 Temmuz 2014

Orhun Canca
Sosyal Sınıf Teorileri ve Toplumsal Tabakalaşma Üzerine İncelemeler (1): Karl Marx ve Max Weber’de Toplumsal Sınıflar

Orhun Canca
Sosyal Sınıf Teorileri ve Toplumsal Tabakalaşma Üzerine İncelemeler (2): Gilbert Modeli, Pierre Bourdieu’da Estetik “Tat” ve Büyük İngiliz Sınıf Anketi

Orhun Canca
Homo Faber, Max Frisch (1): Walter Faber, Salt Akla Adanmış Bilim Merkeziyetçiliğinin Trajedisi, Matematiği Mutlak İlke Edinmiş Teknoloji Çağının “İnsani” Yanılgıları

Orhun Canca
Homo Faber, Max Frisch (2): Yaşamın “Öte Yanı” ve Özgür İrade Karmaşalarına Bulanmış “Conditio Humana”

21 Temmuz 2014

Bilgi Yarışması

Kapanış Toplantısı

Konuşmacılar

Fırat Akova

Orhun Canca