Beden ve Kesişimleri

1-6 Ağustos 2017
Tiyatro Medresesi

Beden ve Kesişimleri; yaratılış öykülerinden neoliberalizme, neoliberalizmden geleceğin teknolojilerine bedenin bir etkileşim alanı olarak kurulabilme ve anlaşılabilme yollarını araştırdı.

Fırat Akova

Yaratılış Öyküleri ve Mekân, Zaman, Dil Arasında Beden (1)

Yaratılış Öyküleri ve Mekân, Zaman, Dil Arasında Beden (2)

İsmail Gezgin

Doğanın Bedeninden İktidarın Bedenine: Bedenin Arkeolojisi

Umut Yıldırım

Hâl, Mahal ve Beden: Tesirli Düşünceler

Fırat Akova

Modernitenin ve Neoliberalizmin Arşivindeki Bir Veri Olarak Beden

Tekilliğe Doğru Yapay Zekâ, Biyolojik Eşitsizlik ve Bedenin Geleceği

Ozan Güreli

Beden, Ruh ve Politik Olan: Bedenin Başkaldırısı

Tartışma

Nesnenin Bedeni ve Nesneye Yönelik Duygulanımın Ontolojisi: “Duygusal Halı Yıkama”

Burak Atasever

Beden ve Teknoloji Kesişiminin Tarihsel ve Antropolojik Bir İzleği

Nazlı Azergün

Dansın Siyasi Potansiyeli: Swing İstanbul Örneği

Sevi Emek Önder

Hegel’in Fenomenolojisinde Bedenin Kavramsallaştırılması

Ezgi Balkanay

Bedenin Devinimi: Mekân Algısından Kent İmgesi Üretimine

Mustafa Mert Akay

Varlığın Dönüşü: “Selfie”

Beden ve Bellek: Kaydedilen, Korunan, Silinen Gerçeklikler

Black Mirror: “The Entire History of You”

Beden ve Ölüm: Bilinç, Diriliş, Etik

Black Mirror: “Be Right Back”

Beden ve Ceza: Bilimsel, Hazsal, Öğretisel Şiddet

Black Mirror: “White Bear”

Burak Atasever

Ezgi Balkanay

Fırat Akova

İsmail Gezgin

Mustafa Mert Akay

Nazlı Azergün

Ozan Güreli

Sevi Emek Önder

Umut Yıldırım