Beden ve Kesişimleri

1-6 Ağustos 2017
Tiyatro Medresesi

Beden ve Kesişimleri; yaratılış öykülerinden neoliberalizme, neoliberalizmden geleceğin teknolojilerine bedenin bir etkileşim alanı olarak kurulabilme ve anlaşılabilme yollarını araştırdı.

Program

1 Ağustos 2017

Açış Toplantısı

2 Ağustos 2017

Fırat Akova
Yaratılış Öyküleri ve Mekân, Zaman, Dil Arasında Beden (1)

Fırat Akova
Yaratılış Öyküleri ve Mekân, Zaman, Dil Arasında Beden (2)

İsmail Gezgin
Doğanın Bedeninden İktidarın Bedenine: Bedenin Arkeolojisi

Umut Yıldırım
Hâl, Mahal ve Beden: Tesirli Düşünceler

3 Ağustos 2017

Fırat Akova
Modernitenin ve Neoliberalizmin Arşivindeki Bir Veri Olarak Beden

Fırat Akova
Tekilliğe Doğru Yapay Zekâ, Biyolojik Eşitsizlik ve Bedenin Geleceği

Ozan Güreli
Beden, Ruh ve Politik Olan: Bedenin Başkaldırısı

Tartışma
Nesnenin Bedeni ve Nesneye Yönelik Duygulanımın Ontolojisi: “Duygusal Halı Yıkama”

4 Ağustos 2017

Burak Atasever
Beden ve Teknoloji Kesişiminin Tarihsel ve Antropolojik Bir İzleği

Nazlı Azergün
Dansın Siyasi Potansiyeli: Swing İstanbul Örneği

Sevi Emek Önder
Hegel’in Fenomenolojisinde Bedenin Kavramsallaştırılması

Ezgi Balkanay
Bedenin Devinimi: Mekân Algısından Kent İmgesi Üretimine

Mustafa Mert Akay
Varlığın Dönüşü: “Selfie”

5 Ağustos 2017

Beden ve Bellek: Kaydedilen, Korunan, Silinen Gerçeklikler
Black Mirror: “The Entire History of You”

Beden ve Ölüm: Bilinç, Diriliş, Etik
Black Mirror: “Be Right Back”

Beden ve Ceza: Bilimsel, Hazsal, Öğretisel Şiddet
Black Mirror: “White Bear”

6 Ağustos 2017

Kapanış Toplantısı

Konuşmacılar

Burak Atasever

Ezgi Balkanay

Fırat Akova

İsmail Gezgin

Mustafa Mert Akay

Nazlı Azergün

Ozan Güreli

Sevi Emek Önder

Umut Yıldırım