Dalgacılar Akademisi

2-8 Temmuz 2012
Nesin Köyleri

Dalgacılar Akademisi; ontolojik çözümlemelerden etiğe, dinsel geleneklerden psikoterapiye, toplumsal sorunlardan şiir ve roman incelemelerine geniş yelpazedeki program içeriğiyle gerçekleşti.

Program

2 Temmuz

Açış Toplantısı

3 Temmuz

Fırat Akova
Felsefenin ve Edebiyatın Yöntem Bilimi: Russell’ın Çaydanlığı

Fırat Akova
Johann Gottlieb Fichte’nin “Sınırlı Benlik” ve “Mutlak Benlik” Kavramları: Belirlenimcilik ve Özgür İstenç

Fırat Akova
Doğru Bilginin Olanaklılığı, Bilincin Oluşumu ve Algıya İlişkin Sorgulamalar
Johann Gottlieb Fichte, İnsanın Belirlenimi

Selma Esen
Tomas Gösta Tranströmer’in Şiirlerinden Seçmeler

Fırat Akova
Usun Yaşamdaki Konumu ve Evrelerle “Gerçek Dünya” Kavramı
Friedrich Nietzsche, Putların Alacakaranlığı

4 Temmuz

Fırat Akova
Karşılaştırmalı Etik Kuramları: Erdemcilik, Yararcılık, Sonuççuluk, Hak Temelli Yaklaşım

Fırat Akova
İstencin Özerkliği ve Ödevciliğin Formülleri
Immanuel Kant, Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi

Selma Esen
İntiharın Edebiyattaki İz Düşümü: Paulo Coelho’nun Veronika Ölmek İstiyor’u

Fırat Akova
Düşünce Deneyi: Böbrek Hastası Kemancı ve İnsan-Tohumlar
Judith Jarvis Thomson, “Kürtaj Savunması”

Selma Esen
Nâzım Hikmet Ran’ın Şiirlerinden Seçmeler

Fırat Akova
Ötanazi: Yaşam, Ölüm, Değerlilik ve Değersizlik
James Rachels, “Aktif ve Pasif Ötanazi”

6 Temmuz

Fırat Akova
Hinduizm’de ve Budizm’de Kurtuluş, Yeniden Doğuş, Fizikötesi Dünyalar, Doğa, Bireysel ve Toplumsal Yaşamlar

Fırat Akova
Budizm’de Üç Öğreti: Bensizlik, Boşluk, Koan

Selma Esen
Ahmet Ümit’in Türkiye Edebiyatında Geliştirdiği Tür Olarak Polisiye
Beyoğlu Rapsodisi
ve Sultanı Öldürmek

Fırat Akova
Konfüçyüsçülük’te Temel İlkeler

Fırat Akova
Taoculuk’ta Üç Öğreti: Tao, Eylemsizlik, Güç

Selma Esen
Elif Şafak’ın Aşk Adlı Yapıtına Tümevarımsal Bir Bakış

7 Temmuz

Fırat Akova
Anlam İstemi, Varoluşsal Engelleme, Ortak Nevroz ve Logoterapi (1)
Viktor Frankl, İnsanın Anlam Arayışı

Fırat Akova
Anlam İstemi, Varoluşsal Engelleme, Ortak Nevroz ve Logoterapi (2)
Viktor Frankl, İnsanın Anlam Arayışı

Fırat Akova
Marksizm, Sınıf Savaşımları ve Komünist Toplum Düzeni: Tarihsel Materyalizm
Friedrich Engels, Komünizmin İlkeleri

Selma Esen
Murathan Mungan’ın Kadından Kentler’i ve Kadının Toplumdaki Yeri

Fırat Akova
George Orwell’ın 1984 Distopyasında “Çiftdüşün”: Dile Göre Gerçeklik Kurgusu

8 Temmuz

Fırat Akova, Mete Siber
“Saçma”, Yabancılaşma ve Bay Meursault (1)
Albert Camus, Yabancı

Fırat Akova, Mete Siber
“Saçma”, Yabancılaşma ve Bay Meursault (2)
Albert Camus, Yabancı

Fırat Akova, Mete Siber
Kapitalizm İnsanı Böcekleştirmez… Mi?
Franz Kafka, Dönüşüm

Ayrılış

Konuşmacılar

Engin Arıkan

Esin Bozovalı

Fırat Akova

Levent Küey

Selda Bozbıyık