Duygular ve Duygulanım

26 Mart 2022
Postane, İstanbul

Duygular, rengârenk hâlleri ve karmaşık gizillikleriyle varoluşun kaçınılmaz parçalarıdır. Çok boyutlu oluşlarıyla yaşamın her bağlamına etki eden duygular, bireysel kararlardan toplumsal süreçlere kadar belirleyici bir konumdadırlar.

Dr. Sezin Öner

Bellek ile Zamanda Yolculukta Duygular


Tuğba Kocaefe

Var Olmanın Utancı ve Görünürlük Meselesi


Dr. Zeynep Talay Turner

İlişkisel Otonomi: Spinoza’nın Duygular Felsefesiyle Otonomiyi Yeniden Düşünmek

Sezin Öner

Tuğba Kocaefe

Zeynep Talay Turner