Etik Buluşmaları: Anlamı Yaratmak

16-20 Ağustos 2023
Gümüşlük Akademisi, Muğla

Düşüncelerimiz, kararlarımız ve eylemlerimiz belirli anlamları dışa vururlar; söz konusu anlamlar, ancak etiğin eleğinden geçtikten sonra iyi olanın ve doğru olanın konusu olabilirler. Güncel etik sorulara yanıtlar bulma amacıyla düzenlenen Etik Buluşmaları: Anlamı Yaratmak, eylemlerimizin dünyada nasıl bir fark oluşturabileceği sorusunu soracak ve etik şans, risk adaleti, iş yerinde özgürlük, servet dağılımı, ideolojik çatışmalar, bağışlama ve yakın ilişkiler etiği üstüne odaklanacaktır.

Etik Buluşmaları: Anlamı Yaratmak, bir tartışma etkinliğidir ve tartışmalar İngilizce yazılar üstünden Türkçe gerçekleşecektir. Yazılar, ağırlıklı olarak uluslararası hakemli dergilerden seçilmiş akademik yayınlardan oluşmaktadır. Katılımcılardan tartışılacak olan yazıları etkinliğe gelmeden baştan sona okumaları beklenir. Her oturumda belirli roller vardır ve katılımcılar dönüşümlü olarak dağıtılan roller çerçevesinde oturuma katkı sunarlar; örneğin bazıları yazıyı özetlerler, bazıları sorular çıkarırlar, bazıları ise tartışılmasını istedikleri bölümleri seçerler.

Başvurular kapanmıştır.

16 Ağustos 2023 Çarşamba


11:00-14:00 | Varış

14:00-15:00 | Kayıt

15:00-16:00 | Açış Toplantısı

16:30-17:30 | Tartışma

Eylemlerimizin Bir Fark Yaratıp Yaratmadığını Nasıl Anlarız?

Shelley Kagan, “Do I Make a Difference?”

17 Ağustos 2023 Perşembe


10:15-11:15 | Tartışma

İyinin ve Kötünün Değerlendirilmesinde Etik Şans

Stanford Encyclopedia of Philosophy, “Moral Luck”

11:45-12:45 | Tartışma

Risk, Nasıl Adil Dağıtılır? Sağlıkta, Savaşta ve Gündelik Yaşamda Riskin Türleri

Nir Eyal, “Concentrated Risk, the Coventry Blitz, Chamberlain’s Cancer”

13:45-14:45 | Tartışma

İş Yerinde Esaret: Baskıcı Patronlardan Mülk Edinmeci Demokrasiye

Paul Raekstad, “Freedom, Socialism, and Property-Owning Democracy”

15:00-15:30 | Tartışma

Özel Etik Sorunların Çözümlenmesi (1)

18 Ağustos 2023 Cuma


10:15-11:15 | Tartışma

Milyarderlerin Dünyaya Bir Yararı Var Mı? Milyarderleri Savunmak

Jessica Flanigan ve Christopher Freiman, “Wealth Without Limits: in Defense of Billionaires”

11:45-12:45 | Tartışma

Sağ-Sol Ayrımı Geçerliliğini Sürdürüyor mu? Muhafazakârlıktan Liberalliğe İdeoloji Spektrumunun İnşası

Hyrum Lewis, “Our Big Fight Over Nothing: The Political Spectrum Does Not Exist”

13:45-14:45 | Tartışma

Derin Sahte Teknolojisi: Yüzümüzün Yapay Zekâ Tarafından Yaratılan Kopyalarına Sahiplik Hakkımız Olmalı Mıdır?

Francesco Stellin Sturino, “Deepfake Technology and Individual Rights”

15:00-15:30 | Tartışma

Özel Etik Sorunların Çözümlenmesi (2)

19 Ağustos 2023 Cumartesi


10:15-11:15 | Tartışma

Ölmüş Kişileri Bağışlama, Kendi Kendini Bağışlama, Kötücül Bağışlama ve Bir Zaman Kaybı Olarak Bağışlama

Simone Gubler, “Recent Work in Forgiveness”

11:45-12:45 | Tartışma

İlişki Anarşizmi Nedir? Yakın İlişkilerde Sınırlar, Sözleşmeler ve Yörüngeler

Ole Martin Moen ve Aleksander Sørlie, “The Ethics of Relationship Anarchy”

13:45-14:45 | Tartışma

Cinsel Rıza: Baskı, Kandırılma, Yeterlilik ve Zehirlenme

Alan Wertheimer, “Consent to Sexual Relations”

15:00-15:30 | Tartışma

Özel Etik Sorunların Çözümlenmesi (3)

20 Ağustos 2023 Pazar


10:15-11:15 | Kapanış Toplantısı

Moderatörler


Dr. Fırat Akova

Tuna Öğüt

Dr. Fırat Akova, doktora sonrası araştırmacıdır. Oxford Üniversitesi’ne bağlı Global Priorities Institute bünyesinde ve Oxford Üniversitesi’yle yakından çalışan Forethought Foundation for Global Priorities Research bünyesinde Global Priorities Fellow olarak araştırmalar yaptı. Warwick Üniversitesi Felsefe Bölümü’ndeki doktorasını dünyaya en yüksek yararı sağlamanın yollarını arayan efektif altruizm üstüne tamamladı. Efektif Altruizm Türkiye’nin direktörüdür ve Open Philanthropy’de efektif altruizm üstüne bir çeviri projesi yürütmektedir. Poedat’ın kurucusudur.

Tuna Öğüt, beşerî coğrafya, toplumsal cinsiyet, kent, mimarlık, kamusallık ve bilgi üretimi konularıyla ilgilenen bir araştırmacı ve fotoğrafçıdır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde 2019 senesinden beri araştırma görevlisi olarak çalışmakta, kent dersleri ve mimarlık stüdyoları vermektedir. Kadir Has Üniversitesi Kadın Çalışmaları Programı’nda doktora öğrencisidir. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimari Tasarım Programı’nda disiplinlerarası bir etnografik araştırma yaparak yüksek lisansını, aynı kurumun mimarlık bölümünde ise lisansını tamamlamıştır. Ankara Fen Lisesi mezunudur. Tuna Öğüt, 2018 senesinden beri Poedat çekirdek ekip üyesidir.