Etik Buluşmaları: Değerlerden Eylemlere

11-15 Ağustos 2024
Gümüşlük Akademisi, Muğla

Güncel etik sorulara yanıtlar bulma amacıyla düzenlenen Etik Buluşmaları: Değerlerden Eylemlere, zarar verme kavramının farklı yorumlarına ve türlerine, yaşanamamış yaşamların ne anlama gelebileceğine, yurttaş-devlet ilişkisindeki suçlu-kurban-yararlanıcı üçgenine, çocuk askerlerin durumuna, ebeveynlik etiğine, arkadaşlığın bir ideal çevresinde kurulup kurulamayacağına, cinsiyet kimliği ve toplumsal cinsiyet bağlantısına, büyük veri aracılığıyla yaratılan kişiselleştirilmiş fiyatın etkilerine, kariyer seçimindeki ikilemlere ve etik olarak ağır kusurlu bulunan filozofların ve felsefelerin nasıl değerlendirilebileceğine odaklanacaktır.

Etik Buluşmaları: Değerlerden Eylemlere, bir tartışma etkinliğidir ve tartışmalar İngilizce yazılar üstünden Türkçe gerçekleşecektir. Yazılar, ağırlıklı olarak uluslararası hakemli dergilerden seçilmiş akademik yayınlardan oluşur. Katılımcılardan tartışılacak olan yazıları etkinliğe gelmeden baştan sona okumaları beklenir. Her oturumda belirli roller vardır ve katılımcılar dönüşümlü olarak dağıtılan roller çerçevesinde oturuma katkı sunar; örneğin bazıları yazıyı özetler, bazıları sorular çıkarır, bazıları ise tartışılmasını istedikleri bölümleri seçer.

Son başvuru tarihi 23 Haziran.

11 Ağustos 2024 Pazar

11:00-14:00 | Varış

14:00-15:00 | Kayıt

15:00-16:00 | Açış Toplantısı

16:30-17:30 | Tartışma

Zarar, Ne Anlama Gelir ve Ne Zaman Oluşur? Karşılaştırmalı Zararlar ve Karşılaştırmalı Olmayan Zararlar

Charlotte Franziska Unruh, “A Hybrid Account of Harm”

12 Ağustos 2024 Pazartesi

10:15-11:15 | Tartışma

Yaşanamamış Yaşamların Bir Değeri Olabilir Mi? Yaşamın İyiliğine İlişkin Kuramlar

Michal Masny, “Wasted Potential: The Value of a Life and the Significance of What Could Have Been”

11:45-12:45 | Tartışma

Protesto Etmeyen Yurttaşlar, Devletlerinin Neden Olduğu Haksızlıklardan Sorumlu Tutulabilir Mi?

Anna Stilz, “Are citizens culpable for state action?”

13:45-14:45 | Tartışma

Çocuk Askerler: Kurbanlık, Faillik ve Ötesi

Nicolás Brando, “Child Soldiers: Victims or Perpetrators of Crime?”

15:00-15:30 | Tartışma

Özel Etik Sorunların Çözümlenmesi (1)

13 Ağustos 2024 Salı

10:15-11:15 | Tartışma

Çocuğun En İyi Ebeveyne Verilmesi: Biyolojik Bağı Aşan Haklar

Anca Gheaus, “The Best Available Parent”

11:45-12:45 | Tartışma

İdeal Arkadaşlığı Ararken: Birbirinden Farklı Arkadaşlık Modelleri Arasında Bir Hiyerarşi Yapmak Mümkün Mü?

Simon Keller, “Beyond Ideals of Friendship”

13:45-14:45 | Tartışma

Cinsiyet Kimliği ve Toplumsal Cinsiyete İlişkin Dört Görüş: Öncecilik, Bağlantısızlık, Bağlamsallık, Çoğulculuk

Rach Cosker-Rowland, “Recent Work on Gender Identity and Gender”

15:00-15:30 | Tartışma

Özel Etik Sorunların Çözümlenmesi (2)

14 Ağustos 2024 Çarşamba

10:15-11:15 | Tartışma

Büyük Veri Aracılığıyla Oluşturulan Kişiselleştirilmiş Fiyatlandırma, Etik Olarak Sorunlu Mu?

Etye Steinberg, “Big Data and Personalized Pricing”

11:45-12:45 | Tartışma

Kariyer Seçimi: Kimliklerin Oluşumu, Adil Pay ve Kötülük Üreten Kariyerler

Michael Cholbi, “The Ethics of Choosing Careers and Jobs”

13:45-14:45 | Tartışma

Etik Olarak Ağır Kusurlu Bulunan Filozoflara ve Felsefelere Yaklaşımımız Nasıl Olmalı?

Victor Fabian Abundez-Guerra and Nathan Nobis, “Responding to Morally Flawed Historical Philosophers and Philosophies”

15:00-15:30 | Tartışma

Özel Etik Sorunların Çözümlenmesi (3)

15 Ağustos 2024 Perşembe

10:15-11:15 | Kapanış Toplantısı

11:15-12:45 | Ayrılış

Kimler başvurabilir?

Başvurular herkese açık olmakla beraber üniversite öğrencilerine, doktora sonrası araştırmacılara ve akademisyenlere öncelik tanınır. Başvuru sonucu, yapılan değerlendirmenin ardından e-posta aracılığıyla bildirilir. Poedat, katılımcılarının entelektüel alanlara ilgisi yüksek, özgün deneyimlere karşı heyecanlı, etkileşime ve paylaşıma açık olmasına özen gösterir. Başvuru yoğunluğu nedeniyle erken başvuru önerilir. Son başvuru tarihi 23 Haziran.

Ücret nedir?

Ücret, Gümüşlük Akademisi’ndeki dört gecelik konaklamayı ve üç öğün yemeği içerecek şekilde 2 kişilik odada kalacaklar için kişi başı 9500 lira, 3 kişilik odada kalacaklar için kişi başı 8500 lira, 5 kişilik odada kalacaklar için kişi başı 7300 liradır. Poedat kâr amacı güden bir topluluk değildir ve üyeleri kazanç sağlamaz. Dar gelirli bir öğrenciyseniz başvuru belgesinin sonundaki “Eklemek İstedikleriniz” bölümüne burs gereksiniminizi belirtebilirsiniz.

Oturumlar dışında neler yapılır?

Sahili, denizi, caz kulüpleri ve klasik müzik festivalleriyle Gümüşlük, oturumlardan sonra yüzmek, kano sürmek ve sanatla buluşmak için eşsiz bir fırsat sunarken Gümüşlük Akademisi doğayı deneyimlemek için yaratıcı bir alan sağlar. Etkinlik, akademik bir çalışmadan fazlasıdır ve entelektüel, sosyal ve yaşamsal açılardan bir “açıklık” sunar.

Güvenli alan nedir?

Poedat içinde herkes ırkı, etnik kökeni, dili, cinsiyet kimliği, cinsel yönelimi, fiziksel ve zihinsel özellikleri, yaşı, eğitim seviyesi, kültürel alışkanlıkları, toplumsal konumu, maddi durumu, inancı, politik düşünceleri, dünya görüşü ve yaşam biçimi ne olursa olsun kişiliği ölçüsünde hak ettiği saygıyı özgürlükçü ve barışçıl bir ortamda bulur.

Şimdi Başvurun

Son başvuru tarihi 23 Haziran.

Dr. Fırat Akova

Moderatör

Tuna Öğüt

Moderatör

Dr. Fırat Akova, Power for Democracies adlı bir araştırma kuruluşunda Kıdemli Araştırmacı olarak çalışıyor. Koç Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak görev aldı. Oxford Üniversitesi’yle yakından çalışan Forethought Foundation for Global Priorities Research bünyesine Global Priorities Fellow olarak seçildi. Doktorasını Warwick Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde aşırı yoksulluk, hayvan sömürüsü, ekolojik felaketler ve varoluş riski gibi sorunlar üstüne çalışan ve dünyaya en yüksek yararı sağlamanın yollarını arayan efektif altruizm üstüne tamamladı. Oxford Üniversitesi’ne bağlı Global Priorities Institute bünyesinde açılan bir program kapsamında gelecek kuşakların politik temsili üstüne proje geliştirdi. Doktora sonrası araştırma projeleriyle Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Social and Environmental Entrepreneurs tarafından açılan Survival and Flourishing proje yarışmalarını kazandı. Araştırma görevlisi olarak etik ve politik felsefe seminerleri verdi. Yüksek lisansını İstanbul Bilgi Üniversitesi Felsefe ve Toplumsal Düşünce Programı’nda yaptı. Lisansını McGill Üniversitesi’nde Felsefe ve Sosyoloji çift ana dalı ve Dünya Dinleri yan dalı ile bitirdi. Üniversite öncesinde katıldığı Türkiye Felsefe Olimpiyatı’nda altın madalya kazandı ve Uluslararası Felsefe Olimpiyatı’nda Türkiye’yi temsil ederek Harvard Üniversitesi tarafından onur ödülüne layık görüldü.

Tuna Öğüt beşerî coğrafya, toplumsal cinsiyet, kent, mimarlık, kamusallık ve bilgi üretimi konularıyla ilgilenen bir araştırmacı ve fotoğrafçıdır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde 2019 senesinden beri araştırma görevlisi olarak çalışmakta, kent dersleri ve mimarlık stüdyoları vermektedir. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimari Tasarım Programı’nda disiplinlerarası bir etnografik araştırma yaparak yüksek lisansını, aynı kurumun mimarlık bölümünde ise lisansını tamamlamıştır. Ankara Fen Lisesi mezunudur.