Etik Buluşmaları: İyi ve Kötü

21-25 Ağustos 2021
Gümüşlük Akademisi, Muğla

Etik Buluşmaları: İyi ve Kötü, birbirlerini tamamlayan ve birbirleriyle çelişen etik teoriler üstünden “iyi”nin ve “kötü”nün ne olduğunu sorgular. İyiyle kötü arasındaki sınırın bulanıklılığını sınayan çağdaş sorunlara odaklana etkinlik, ifade özgürlüğü, nefret suçu, transfeminizm ve trans dışlayıcı feminizm, bedene dayalı ayrımcılıklar, sağlamcılık, görünüşçülük, sanal eylemler, kurgusal arzular ve pornografi konularını inceler.

Fırat Akova

Temel Etik Kuramları

Tartışma

İfade Özgürlüğünün Sınırlarında “Zarar Vermek” ve “İncitmek” Ayrımı

Stanford Encyclopedia of Philosophy, “Freedom of Speech”

Tartışma

Nefret Suçunun Teorik Arka Planı ve “Haksız Risk” Dayatması

Stanford Encyclopedia of Philosophy, “Freedom of Speech”

Tartışma

Transfeminizm Nedir ve Neyi Savunur? Cinsiyetlerin Yeniden Değerlendirilmesi

Sandy Stone, “The Empire Strikes Back: A Posttranssexual Manifesto”

Tartışma

Trans Dışlayıcı Feminizm ve Sonuçları

Sandy Stone, “The Empire Strikes Back: A Posttranssexual Manifesto”

Tartışma

Bedene Dayalı Ayrımcılıklar ve Sağlamcılığın Gizli Gündelikliği

Michelle R. Nario-Redmond, Alexia A. Kemerling, “Hostile, Benevolent, and Ambivalent Ableism: Contemporary Manifestations”

Tartışma

Yüzün Merkezî Önemi ve Görünüşçülük

Andrew Mason, “What’s wrong with everyday lookism?”

Tartışma

Sanal Cinayet, Sanal Cinsel Saldırı, Sanal Kölelik, Sanal Doğruluk ve Sanal Söz Tutma

John McMillan, Mike King, “Why be Moral in a Virtual World?”

Tartışma

Sanal Dünyalardaki Bazı Büyük Suçlar Birbirlerinden Ayrı Tutulabilir Mi?

Morgan Luck, “The gamer’s dilemma: An analysis of the arguments for the moral distinction between virtual murder and virtual paedophilia”

Tartışma

Kurgusal Arzular ve Pornografi

Christopher Bartel, Anna Cremaldi, “It’s Just a Story”: Pornography, Desire, and the Ethics of Fictive Imagining”

Tartışma

Etik Bir Pornografi Mümkün Mü?

Kellie Scott, “Ethical porn — does it exist and who makes it?”

Moderatörler

Fırat Akova

Tuna Öğüt

Şule Otçu

Konuşmacı

Fırat Akova