Etik Buluşmaları: Sınır ve Öteki

27-31 Aralık 2017
Tiyatro Medresesi

Yaşamın merkezinde olan sorunları pratik açılardan ve değişik disiplinlerden yakalayarak bireylerin ne gibi anlayış, davranış ve kişilik dönüşümleri içine girmesi gerektiğini sorgulayan etkinlik aşırı yoksulluğa karşı küresel adalethayvan sömürüsüne karşı hayvan özgürlüğü ve göç krizine karşı toplumsal birliktelik başlıklarıyla gerçekleşti.

Aşırı yoksulluğa karşı küresel adalet başlığında “Daha önce tanışmadığımız ve sınırlarımızın çok ötesinde yaşayan ama acı çeken kişilere yönelik sorumluluklarımız var mıdır?”, “Eşitsizliklere ve adaletsizliklere kayıtsız kalmamız onların bir parçası olduğumuz anlamına mı gelir?”, “Servetimizin bir bölümünü bağış olarak ayırmamızı öğütleyen efektif altruizm yaklaşımı bir çözüm olabilir mi yoksa bir yanılsama mıdır?” ve “Miras ve özel mülkiyet meşru kılınabilir mi?” gibi sorular tartışmaya açıldı.

Hayvan sömürüsüne karşı hayvan özgürlüğü başlığında “Hayvan hareketinin tarihsel kökenleri nelerdir?”, “Abolisyonizm ve refahçılık arasında ne gibi benzerlikler ve farklar vardır?”, “Hayvan sömürüsünün hayvanlara verdiği zararlar dışında ne gibi zararları vardır?” ve “Cinsiyetçilik ve ırkçılık gibi ayrımcı ideolojiler türcülük tarafından nasıl beslenir?” gibi sorular masaya yatırıldı.

Göç krizine karşı toplumsal birliktelik başlığında “Sınırların rastgeleliği ne gibi felsefi, sosyolojik ve politik sonuçlar yaratır?”, “Göç krizini yönetmede yapılan yaygın yanlış uygulamalar nelerdir?”, “Türkiye’ye sığınan Suriyelilerle ilgili ön yargılara hangi yanıtlar verilebilir?” ve “Toplumsal barışa doğru göç edenle yerli olanın uzlaşısı nasıl sağlanabilir?” gibi sorulara yanıt arandı.

Fırat Akova

Hiç Tanımadığımız, Uzağımızda Olan ve Öteki Kabul Ettiğimiz Kişilere Yönelik Etik Yükümlülüklerimiz Var Mıdır? Aşırı Yoksulluk ve Küresel Adalet Yaklaşımları

Aşırı Yoksulluğun Çözümünde “En Yüksek Yarar” Getiren Çözümleri Bulmak Mümkün Müdür? Efektif Altruizm ve Servet Dağıtımı

Büyük Toplumsal Sorunlara Kayıtsızlık Bir Etik Suç Oluşturur Mu? Önceliklerimiz ve Çelişkilerimiz

Sosyal Koşullar ve Ülke Sınırları Rastlantı Eseri Oluşuyorsa Miras ve Özel Mülkiyet Meşru Kılınabilir Mi? Elde Ettiklerimiz ve Yoksun Bıraktıklarımız

Engin Arıkan

Hayvan Sömürüsü (1): Olgular ve Etik Tartışmalar

Hayvan Sömürüsü (2): Toplumsal Dinamikler ve Çözüm Yaklaşımları

Abolisyonist Yaklaşım ve Hayvan Hareketi
“Gary L. Francione ile Söyleşi: Bir Toplama Kampını Protesto Ediyorsanız, O Kampın Koşullarının İyileştirilmesini Talep Edemezsiniz”

Tartışma

Dünyalılar Belgeseli

Esin Bozovalı

Mülteciler, Hukuki Sıkışmalar ve Pratikteki Sorunlar: Neler Yapabiliriz?

Selda Bozbıyık

Mültecilerle Birlikte Yaşama Deneyimleri: Dünyadan ve Türkiye’den İyi Örnekler

Levent Küey

Göç, Sürgün, Ruh Sağlığı: Umut Nerede?

Esin Bozovalı

Fırat Akova

Levent Küey

Selda Bozbıyık