Etkili İyilik Programı

4 Şubat-11 Mart 2023
Postane, İstanbul

Efektif Altruizm Türkiye ve Poedat tarafından düzenlenen Etkili İyilik Programı, hem küresel ölçekli kararlarda hem de bireysel yaşamlarda başkalarına yardım etmenin ve dünyaya yarar sağlamanın nasıl en etkili biçimde yapılabileceği üstüne odaklanacaktır. Yoksulluk, hayvan refahı, küresel felaketler, yapay zekâ ve kuşaklararası adaletsizlik gibi konuları inceleyecek olan Etkili İyilik Programı, 4 Şubat-11 Mart 2023 tarihleri arasındaki her cumartesi günü 19:00-22:00 saatleri arasında İstanbul Galata’da bulunan Postane’de yüz yüze gerçekleştirilecektir. Başvurular kapanmıştır.

Program, aşağıdaki sorulara yanıt arayacaktır:

  • “Etkili iyilik” ne demektir ve gerçek dünyadaki karşılığı nedir? “Genişleyen etik çember” ve “radikal empati” ne gibi sonuçlara yol açar?
  • Toplumsal eşitsizliklere karşı sorumluluklarımız nelerdir? Yoksulluğun ortadan kaldırılması için yardım kuruluşlarına bağış yapmak etkili bir yöntem midir? Bir yardım kuruluşunun etkili olup olmadığı nasıl anlaşılır? “Bağış yapmak için kazanmak” yöntemi nedir?
  • Endüstriyel hayvancılık nedir ve zararları nelerdir? Veganlık ve vejetaryenlik gibi pratiklerin hayvan refahıyla ilişkisi nedir? Yaban yaşamında var olan hayvanlarla ilgili yapılabilecek şeyler nelerdir? Hayvan hakları ve hayvan refahı savunuculuğu kamusal iletişim açısından nasıl yapılmalıdır?
  • Her türlü politik, ekonomik ve sosyal kararda gelecek kuşakların de hesaba katılması gerektiğini söyleyen “uzun dönemcilik” nedir? Kuşaklararası adaletsizlik nasıl ortaya çıkar?
  • Küresel felaket yaratma riski yaratabilecek sorunlar nelerdir? Uygarlığımızı yok oluşa sürükleyebilecek varoluşsal riskler nelerdir? Söz konusu sorunlara karşı kurumlar ve devletler düzeyinde neler yapılabilir?
  • Yapay zekâ, dünyamız için bir tehlike midir? Yapay zekâ yönetişimi nedir? Yapay zekâ alanındaki güncel tartışmalar nelerdir?
  • Kariyer seçimi yaparken etkili iyiliği merkeze almak mümkün müdür? Dünyaya yarar sağlayan kariyerler neye göre seçilir?

Başvurular herkese açık olmakla beraber üniversite öğrencileri önceliklidir. Program ücretsizdir. Programın dili Türkçedir. Program boyunca okunması gereken İngilizce yazılar olacaktır. Katılımcılardan gerçekleşecek bütün toplantılara katılmaları ve toplantılarda tartışılacak olan yazıları okumaları beklenir.

Efektif Altruizm Türkiye, dünyadaki efektif altruizm ağının bir parçasıdır. 80,000 Hours, GiveWell, Giving What We Can, Open Philanthropy, Rethink Priorities, Centre for Effective Altruism gibi birçok kuruluş çalışmalarında efektif altruizmden esinlenmektedir. Oxford Üniversitesi bünyesinde bulunan Global Priorities Institute ve Future of Humanity Institute ile Cambridge Üniversitesi bünyesinde bulunan Centre for the Study of Existential Risk adlı merkezlerde ise efektif altruizmle bağlantılı akademik araştırmalar yapılmaktadır.

Program Yürütücüsü

Dr. Fırat Akova

Dr. Fırat Akova, Warwick Üniversitesi Felsefe Bölümü’ndeki doktorasını aşırı yoksulluk, hayvan sömürüsü, ekolojik felaketler ve varoluş riski gibi sorunlar üstüne çalışan ve dünyaya en yüksek yararı sağlamanın yollarını arayan efektif altruizm üstüne tamamladı. Oxford Üniversitesi’yle yakından çalışan Forethought Foundation for Global Priorities Research bünyesinde Global Priorities Fellow olarak küresel sorunlar üstüne araştırmalar yaptı. Oxford Üniversitesi’ne bağlı Global Priorities Institute bünyesinde açılan bir program kapsamında gelecek kuşakların politik temsili üstüne proje geliştirdi. Doktora sonrası araştırma projeleriyle Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Social and Environmental Entrepreneurs tarafından açılan Survival and Flourishing fon yarışmalarını kazandı.