Gülşah Sedefoğlu

Gülşah Sedefoğlu, İstanbul Üniversitesi Ekonometri Bölümü doktora programından 2021 Temmuz ayında Kademeli Kırılmalı Eşbütünleşme Testleri: Doğrusal Olmayan Eşbütünleşme Testi Önerisi tezi ile mezun olmuştur. Université libre de Bruxelles’e bağlı European Center for Advanced Research in Economics and Statistics’de doktora araştırması eğitim programına dahil olmuş ve sekiz ay süreli araştırma programını 2020 Eylül’de tamamlamıştır. 2019 Nisan’da Varşova Yaşam Bilimleri Üniversitesi Ekonometri ve İstatistik Bölümü’nde bir ay süre ile ziyaretçi araştırmacı olarak bulunup Avrupa Birliği ülkelerinde bölgesel çok boyutlu yoksulluk araştırmaları üzerine çalışmıştır. Doktora tez araştırmalarının yanında 2017 yılından itibaren sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve yoksulluk araştırmaları üzerine uluslararası eğitimlere katılıp çalışmalar yapmaktadır. Chicago Üniversitesi Human Capital and Economic Opportunity Global Working Group tarafından sosyoekonomik eşitsizlik üzerine düzenlenen 2019 yaz okulu katılımcılarından biri olarak seçilmiş ve desteklenmiştir. 2016-2019 yıllarında Özyeğin Üniversitesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Yüksek lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Ekonometri Bölümü’nde 2016 yılında tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimi sırasında Erasmus+ Staj Hareketliliği programı aracılığıyla çevresel sürdürülebilirliği sağlamak adına projeler geliştiren GREENWILL Budapeşte’de üç ay süre için proje geliştirici olarak çalışmıştır. Marmara Üniversitesi Ekonometri Bölümü lisans programından 2014 yılında mezun olmuştur. Lisans eğitimi boyunca asistan öğrenci olarak çalışmış ve bir eğitim dönemini Erasmus değişim programı ile Budapeşte Teknoloji ve Ekonomi Üniversitesi’nde tamamlamıştır.