Haklar: İnsan, Hayvan, Canlı

2 Nisan 2022
Postane, İstanbul

Hakların ortaya çıkışı göreli olarak yenidir. Başta bir avuç kimsenin sahip olabildiği güvenceler zamanla ötekilere yayılmış ve sosyal hareketlerin sağladığı kazanımların, karar vericilerin geçirdiği dönüşümlerin ve yükselen değerlerin sonucu olarak hak olarak konumlanmaya başlamıştır. Bir cinsiyetten diğer cinsiyetlere, bir ırktan diğer ırklara ve bir türden diğer türlere doğru genişleyen, diğer bir deyişle, ayrıcalıklı azınlıklardan katmanlı çoğunluklara doğru yönelen haklar, hukukun tartışma alanlarından birini oluşturuyor.

Hilâl Şarbak

Küresel Hayvan Hukuku: Sorunlar, Gelişmeler ve Beklentiler


Turgut Tarhanlı

İfade Özgürlüğü ve Sanatsal Yaratıcılık


Serkan Köybaşı

Ekolojik Çöküşü Anayasacılıkla Durdurmak

Hilâl Şarbak

Serkan Köybaşı

Turgut Tarhanlı