İnsansonrasının Geçmişi ve Samandan Adamlar

19 Nisan 2021 Sanal Etkinlik

Etkinlikte “insansonrası” başlığı altında rahatsız bir karmaşa oluşturan tartışmaların atıf yaptığı bir geçmişe uzanıp insansonrası kavrayışları eleştirel bir incelemeye tabi tutacağız. Friedrich Nietzsche, Henri Bergson, Fütürizm ve genel olarak modern sanat ve mimarlıkların dönüşüm güzergâhlarında hangi “adam”ın sonrasına geçildiğini veya buralarda nasıl “samandan adam”lar teşhis edildiğini sorgulamak üzere insanın sığınaklarını geleneksel dinlerde, Rönesans düşüncesinde, Aydınlanmacı arayışlarda ve Romantik duyarlıkta arayacağız.

Nizam Onur Sönmez

İnsansonrasının Geçmişi ve Samandan Adamlar

Özet

Nizam Onur Sönmez