İyi Oluş Okumaları

5-26 Mayıs 2021
Her Çarşamba, 19.00-21.15

Sıklıkla kullandığımız “iyi oluş” sözcüğünü açımlamak, içinden ne çıkacağını bilmediğimiz bir kutuyu açmaya benziyor. Peşimizi bırakmayan “İyi bir yaşamın nitelikleri nelerdir?” sorusu da iyi oluşun ne olduğunu anlamaktan geçiyor. İyi Oluş Okumaları’nda iyi oluşun ne olduğu konusunda birbirleriyle çatışan üç teoriye, hedonizme, arzu tatmini teorisine ve nesnel liste teorisine odaklanacağız. Hedonizm, iyi oluşun yalnızca haz ile bağlantılı olduğunu iddia ederken arzu tatmini teorisi iyi oluşun kişinin arzularını tatmin etmesiyle gerçekleşebileceğini iletiyor, nesnel liste teorisi ise belli başlı deneyimlerin iyi oluşu açıklayabileceğini öne sürüyor. Analitik felsefe literatürünü merkeze alarak iyi oluşun izini sürecek ve iyi oluşu açıklarken kullandığımız değerleri ve yöntemleri sorgulama olanağı bulacağız.

Poedat Okumaları, şeyleri derinlemesine inceleme olanağı sunan bir deneme yanılma alanı. Kimi zaman öncül-sonuç izleğini takip ederek, kimi zaman somutluğun ve soyutluğun boşluklarında gezinerek, kimi zaman da dilin ve sezginin oyunlaştırdığı bir iletişim aralığında devam eden okumalar, düşüncenin zenginliğine yol alıyor.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Başvurular herkese açık olmakla beraber doktora sonrası araştırmacılara, doktora öğrencilerine, yüksek lisans öğrencilerine ve lisans öğrencilerine öncelik tanınacaktır. Başvuru sonucu, yapılan değerlendirmenin ardından e-posta aracılığıyla bildiriliyor. Poedat, katılımcılarının entelektüel alanlara ilgisi yüksek, özgün deneyimlere karşı heyecanlı, etkileşime ve paylaşıma açık olmasına özen gösteriyor.

KATILIMCILARDAN NELER BEKLENİYOR?

Poedat Okumaları, topluluk deneyimini öncelediğinden bir “yüksek bağlılık” etkinliğidir; katılımcılardan gerçekleşecek bütün toplantılara katılmaları ve toplantılarda tartışılacak olan yazıları baştan sona okumaları beklenir.

Her toplantıda belirli roller vardır ve katılımcılar kendi rolleri çerçevesinde toplantıya katkı sunarlar. Örneğin bazı katılımcılar makaleyi özetlerler, bazıları sorular çıkarırlar, diğerleri ise tartışılmasını istedikleri bölümleri seçerler. Roller dönüşümlü olarak dağıtılır.

Okunacak yazılar programda belirtildiği üzere İngilizcedir. Tartışmalar Türkçe gerçekleşecektir.

GÜVENLİ ALAN NEDİR?

Güvenli alan, Poedat’ın mihenk taşıdır. Güvenli alan gereği Poedat içinde herkes ırkı, etnik kökeni, dili, cinsiyet kimliği, cinsel yönelimi, fiziksel ve zihinsel özellikleri, yaşı, eğitim seviyesi, kültürel alışkanlıkları, toplumsal konumu, maddi durumu, inancı, politik düşünceleri, dünya görüşü ve yaşam biçimi ne olursa olsun kişiliği ölçüsünde hak ettiği saygıyı özgürlükçü ve barışçıl bir ortamda bulur.

Program

28 Nisan 2021 Çarşamba

19.00

Tanışma Toplantısı

5 Mayıs 2021 Çarşamba
19.00-21.15

İyi Oluş Teorileri: Hedonizm, Arzu Tatmini Teorisi ve Nesnel Liste Teorisi

Fin Moorhouse, Michael Plant, Tom Houlden
“An Introduction to the Philosophy of Well-Being”

12 Mayıs 2021 Çarşamba
19.00-21.15

Hedonizm: Haz ile Acı Arasında

Ben Bramble
“A New Defense of Hedonism About Well-Being”

19 Mayıs 2021 Çarşamba
19.00-21.15

Arzu Tatmini Teorisi: Arzuların Katmanlılığı ve Hiyerarşik Arzular

Chris Heathwood
“Which Desires Are Relevant to Well-Being?”

26 Mayıs 2021 Çarşamba
19.00-21.15

Nesnel Liste Teorisi: Listede Neler Olmalı? Temel Yararlar, Çoğulculuk ve Yargılar

Christopher M. Rice
“Defending the Objective List Theory of Well-Being”

Rehber

Fırat Akova

Fırat Akova, Oxford Üniversitesi’ndeki Global Priorities Institute için gelecek kuşakların politik temsili üstüne bir doktora sonrası projesi hazırlıyor. Oxford Üniversitesi’ne bağlı akademisyenlerin kurduğu ve yönettiği Forethought Foundation for Global Priorities Research bünyesine 2021 yılı için Global Priorities Fellow olarak seçildi. Doktora sonrası araştırma projesiyle Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Social and Environmental Entrepreneurs tarafından açılan Survival and Flourishing proje yarışmasını kazandı. Warwick Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde doktorasını aşırı yoksulluk, hayvan sömürüsü, ekolojik felaketler ve varoluş riski gibi sorunlar üstüne çalışan ve dünyaya en yüksek yararı sağlamanın yollarını arayan efektif altruizm hareketi üstüne tamamladı ve aynı üniversitede 2017-2020 yılları arasında araştırma görevlisi olarak çalıştı.

19 Kişi

4 Hafta

Sanal

Ücretsiz