Kübra Arkalı

Kübra Arkalı, Bursa Uludağ Üniversitesi İktisat Bölümü’nde lisans öğrencisidir. 2018-2020 yılları arasında Bosch’ta dış ticaret ve süreç yönetimi stajyeri olarak ithalat-ihracat süreçlerinin satış kanadındaki operasyonlarına destek oldu ve arşivleme süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik çalıştı. 2018 yılında savaş ve zulüm sebeplerinden ülkesini terk etmiş mülteciler ve uluslararası korumaya ihtiyaç duyan diğer kişiler ile hassas durumda bulunan göçmenlerle ile ilgili çalışan Mülteci Hakları Merkezi’nde gönüllü danışman olarak söz konusu kişilerin uluslararası hukuk ve ulusal mevzuattan kaynaklanan haklarına ve ulusal koruma mekanizmalarına erişmeleri konusunda destek olmak, mevzuatla ilgili bilgi vermek, uluslararası kurumlarla gerekli iletişimleri sağlamak ve dosya açmak gibi görevleri tamamladı. 2016-2017 döneminde Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı bünyesinde eğitmen olarak ilkokul ve ortaokula devam eden çocuklara matematikteki temel bilgileri ve becerileri kazandırarak çocukların analitik düşünebilen, problem çözebilen ve matematiğe karşı olumlu tutum sahibi bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunan bir programın parçasıydı. Poedat’ta etkinlik içeriklerinin saptanması, etkinliğe konuşmacı olarak gelebilecek kişilerin bulunması, e-posta metinlerinin hazırlanması, arşiv kayıtlarının düzenlenmesi, sponsor bulma ve kaynak geliştirme, videolarla ilgili alt yazı süreçlerinin yönetilmesi ve kriz yönetimi için ilgili mekanizmaların kurulması gibi görevleri tamamlıyor.