Özgürlük Teorileri, Özgürlük Pratikleri

12-16 Nisan 2017
Tiyatro Medresesi

Özgürlük Teorileri, Özgürlük Pratikleri; değere, ilkeye, yasaya indirgenmiş bilindik özgürlük anlayışlarından koparak hareket hâlinde, göreceliğini sorgulamaya açmaktan çekinmeyen, “şimdi ve burada” olan bir özgürlüğün gerçekleştirilebilir olup olmadığını sorguladı.

Fırat Akova

Özgürlüğe Yakınsamak: Bir Kavram Olarak Özgürlük ve Özgürlüğün KuruluşuMatthew Palynchuk, “Luck Egalitarianism and Disability Elimination”

Michel Foucault: Entelektüelin Tarihsel Özneliği ve Evrensel Entelektüelden Spesifik Entelektüele Direniş

Walter Benjamin: Üretici Olarak Yazarın Görevi ve İşlevi: Sanatta Adanmışlığın ve “Doğru” Tekniğin Toplumsal Koşulları Yeniden Üretmesi Yerine Dönüştürmesi

Düzeneklerin Etkisizleştirilmesi ve Dünyevileştirme: İktidarı Bükebilen Bir Güç Olarak OyunGiorgio Agamben, Dünyevileştirmeye Övgü

Kapitalizmin Doruğu Olarak Dünyevileştirilemeyen: Nesnelerin, Mekânların, Zamanların, Toplulukların, Bedenlerin Dünyevileştirilememesi SorunuGiorgio Agamben, Dünyevileştirmeye Övgü

Kimlik, Kimliklendirilmek ve Öznellik Figürleri: Borçlandırılanlar, Medyalaştırılanlar, Güvenlikleştirilenler, Temsil EdilenlerMichael Hardt ve Antonio Negri, Duyuru

Tekillik ve Ortaklık: İşgal Et Protestoları, Arap Devrimleri, Alternatif Küreselleşme Hareketi ve Kurucu Mücadeleler
Michael Hardt ve Antonio Negri, Duyuru

Kaosun Ontolojisi, Eylemin Şiirselleştirilmesi, Psikolojik Evrim
Hakim Bey, Geçici Otonom Bölge

Reddetmek ve Gözden Kaybolmak: Korsan Adaları ve Haritalandırma, Karşı-Şebeke Olarak İnternet, Müziğin Enerjisi ve Komünlere kaçış
Hakim Bey, Geçici Otonom Bölge

Uygar Altınok

Egemenliğin En Uç Uygulaması Olarak “Öldürmek”
Achille Mbembe, “Nekro-İktidar”

Johannesburg’un Irksal Temeller Üzerine İnşası
Achille Mbembe, “Bolluğun Estetiği”

Hannah Arendt, “İnsan Haklarının Çıkmazları”

Jacques Rancière, “İnsan Hakları’nın Öznesi Kimdir?”

Fırat Akova

Uygar Altınok