Özgürlük Teorileri, Özgürlük Pratikleri

12-16 Nisan 2017
Tiyatro Medresesi

Özgürlük Teorileri, Özgürlük Pratikleri; değere, ilkeye, yasaya indirgenmiş bilindik özgürlük anlayışlarından koparak hareket hâlinde, göreceliğini sorgulamaya açmaktan çekinmeyen, “şimdi ve burada” olan bir özgürlüğün gerçekleştirilebilir olup olmadığını sorguladı.

Program

12 Nisan 2017

Açış Toplantısı

13 Nisan 2017

Fırat Akova
Özgürlüğe Yakınsamak: Bir Kavram Olarak Özgürlük ve Özgürlüğün Kuruluşu

Fırat Akova
Michel Foucault: Entelektüelin Tarihsel Özneliği ve Evrensel Entelektüelden Spesifik Entelektüele Direniş

Fırat Akova
Walter Benjamin: Üretici Olarak Yazarın Görevi ve İşlevi: Sanatta Adanmışlığın ve “Doğru” Tekniğin Toplumsal Koşulları Yeniden Üretmesi Yerine Dönüştürmesi

Fırat Akova
Düzeneklerin Etkisizleştirilmesi ve Dünyevileştirme: İktidarı Bükebilen Bir Güç Olarak Oyun
Giorgio Agamben, Dünyevileştirmeye Övgü

Fırat Akova
Kapitalizmin Doruğu Olarak Dünyevileştirilemeyen: Nesnelerin, Mekânların, Zamanların, Toplulukların, Bedenlerin Dünyevileştirilememesi Sorunu
Giorgio Agamben, Dünyevileştirmeye Övgü

14 Nisan 2017

Fırat Akova
Kimlik, Kimliklendirilmek ve Öznellik Figürleri: Borçlandırılanlar, Medyalaştırılanlar, Güvenlikleştirilenler, Temsil Edilenler
Michael Hardt ve Antonio Negri, Duyuru

Fırat Akova
Tekillik ve Ortaklık: İşgal Et Protestoları, Arap Devrimleri, Alternatif Küreselleşme Hareketi ve Kurucu Mücadeleler
Michael Hardt ve Antonio Negri, Duyuru

Fırat Akova
Kaosun Ontolojisi, Eylemin Şiirselleştirilmesi, Psikolojik Evrim
Hakim Bey, Geçici Otonom Bölge

Fırat Akova
Reddetmek ve Gözden Kaybolmak: Korsan Adaları ve Haritalandırma, Karşı-Şebeke Olarak İnternet, Müziğin Enerjisi ve Komünlere kaçış
Hakim Bey, Geçici Otonom Bölge

15 Nisan 2017

Uygar Altınok
Egemenliğin En Uç Uygulaması Olarak “Öldürmek”
Achille Mbembe, “Nekro-İktidar”

Uygar Altınok
Johannesburg’un Irksal Temeller Üzerine İnşası
Achille Mbembe, “Bolluğun Estetiği”

Uygar Altınok
Hannah Arendt, “İnsan Haklarının Çıkmazları”

Uygar Altınok
Jacques Rancière, “İnsan Hakları’nın Öznesi Kimdir?”

16 Nisan 2017

Kapanış Toplantısı

Konuşmacılar

Fırat Akova

Uygar Altınok