Poedat Akademisi: 5. Buluşma

22-26 Ağustos 2023
Gümüşlük Akademisi, Muğla

Güncel çalışmaların sunulacağı ve birbirinden farklı tezlerin, makalelerin, soruların tartışmaya açılacağı Poedat Akademisi, olgunlaştırıcı bir çember olma özelliği taşıyor. Poedat Akademisi üyeleri doğanın içinde, yoğunlaşmaya uygun, entelektüel tartışmaların kişisel paylaşımlarla bütünleştiği bir ortamda birlikte yaşıyorlar. Akademiyi dönüştürmenin, “başka bir akademi”yi çağıran akışlar yaratmanın tam zamanı.

Poedat Akademisi, sosyal bilimler alanında çalışan akademisyenlere, doktora sonrası araştırmacılara, akademiyle bağını korumak isteyen üniversite öğrencilerine ve çalışmalarına üniversite dışından devam eden araştırmacılara yönelik olarak gerçekleştiriliyor.

Başvurular kapanmıştır.

22 Ağustos 2023 Salı


11:00-14:00 | Varış

14:00-15:00 | Kayıt

15:00-16:00 | Açış Toplantısı

16:30-17:30 | Yakup Azak

Meseleyi Bir İlişki İçinde Ele Alma Girişimi: Suriyeli Göçü

23 Ağustos 2023 Çarşamba


10:15-11:15 | Dr. Züleyha Keskin

Yeni Bir Dava Türü Olarak İklim Davaları ve Menfaat İhlali Sorunu

11:45-12:45 | Can Adalı

Beslenme, Sosyal Adalet ve Kronik Hastalıklar: Global Sağlık Sektörü Paris İklim Anlaşması Hedeflerine Nasıl Uyumlanabilir?

13:45-14:45 | Dilara İnal

Caster Semenya Kararı: Sporda Rekabeti Korumak mı, Kadın Vücudunu Düzenlemek mi?

15:00-16:00 | Selinay Duman

Bedenleşmiş ve Cinsiyetlendirilmiş Bir Duygu Olarak Utancı Çıplaklık ile Birlikte Düşünmek

24 Ağustos 2023 Perşembe


10:15-11:15 | Melisa Yılmaz

Türkçede Körlükle İlgili Kelimelerin Epistemik Şiddete Karşı Bir Retorik Söylem Olarak Yeniden Sahiplenilmesi

11:45-12:45 | Şule Otçu

Başka Türlü Mekânlar Mümkün Mü?

13:45-14:45 | Tuğba Menşur

Kıvrım Geometrisi ve Felsefesi: Bir Türev Olarak Mimarlık

15:00-16:00 | Süheyla Abanoz

Saraylının Üç Ölümü’nde Tersten Hatırlanan Geçmiş

25 Ağustos 2023 Cuma


10:15-11:15 | Şeyma Orhan

Adalet Ağaoğlu Edebiyatında Kendini Yazmanın İmkânları: Kadınlık, Yazarlık ve Kadın Yazarlık

11:45-12:45 | Emine Gündüz

Çağdaş Sanatta Kadın ve Doğa: Ekofeminist Eleştirel Bir Perspektif

13:45-14:45 | Kapanış Toplantısı

26 Ağustos 2023 Cumartesi


11:00-12:00 | Ayrılış

Konuşmacılar


Can Adalı

Dilara İnal

Emine Gündüz

Melisa Yılmaz

Süheyla Abanoz

Selinay Duman

Şeyma Orhan

Şule Otçu

Tuğba Menşur

Yakup Azak

Züleyha Keskin

Şeyma Orhan, 2016 yılında Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde başladığı lisans eğitimini 2022 yılı Haziran ayında tamamladı. 2022 yılı Eylül ayından itibaren aynı üniversite ve bölümde Yeni Türk Edebiyatı alanında yüksek lisans yapmaktadır. Aynı zamanda Doçent Doktor Fatih Altuğ yürütücülüğündeki ve TÜBİTAK 1001 kapsamındaki “Nuri Pakdil’in Edebiyat Dergisini Edebiyat, Kültür ve Düşünce Tarihi İçinde Konumlandırmak” isimli projede bursiyerdir.

Tuğba Menşur, 2010-2017 yılları arasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Şehir ve Bölge Planlama ve Mimarlık bölümlerini tamamladı. 2018 yılında AURA İstanbul’da Evi Yitirmek: Metropol, Mesken, Beden konulu kolaj ağırlıklı bir araştırma projesi geliştirdi. 2019 yılında başlamış olduğu İTÜ Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı’nda kıvrım geometrisi ve felsefesine yoğunlaşan tez çalışmasını sürdürüyor.

Can Adalı, Koç Üniversitesi Biyomedikal Bilimler ve Mühendislik programında doktora öğrencisidir. Kronik hastalıklar, beslenme, hayvan hakları ve iklim adaleti konuları ile ilgilidir. Doktora çalışmasında küresel sağlık sisteminin sera gazı salınımlarını kronik hastalıklar ve gıda sistemi perspektifinden incelemektedir. Bilkent Üniversitesi Makine Mühendisliği (B.Sc.) ve TU Dortmund University Üretim Teknolojileri (M.Sc.) sonrası 4 yıl Mercedes Benz Türk Şirketi’nde mühendis olarak çalışmıştır. Mühendislik deneyimi esnasında sosyal adaletin sağlanabilmesi için ekonomi ve gıda sisteminin işleyişi ve paradigmalarımızda köklü değişiklikler yapılması gerekliliği sonucuna varmıştır. Bu paralelde Üniversitelerde sosyal adalet taban hareketini kuvvetlendirmek ve etik, iklim dostu ve sağlıklı kampüs hedefine yönelik çalışmak üzere gönüllü olarak kurulan Univeg – Üniversiteli Vegan Öğrenci Ağı’nın kurucularındandır.

Dr. Züleyha Keskin, lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 2009 yılında tamamlamıştır. Mezun olduktan sonra 2009-2011 yılları arasında  kadın, çocuk ve mülteci hakları alanlarında çalışan çeşitli sivil toplum örgütlerinde gönüllü ve avukat danışman olarak çalışmıştır. 2011-2021 yılları arasında Ankara Üniversitesi Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisans ve doktora eğitimi görmüştür. 2022 yılından itibaren Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde lisans ve yüksek lisans düzeyinde idare hukuku ve idari yargı dersleri vermektedir. 

Selinay Duman, duygular sosyolojisi, kültür, toplumsal cinsiyet, beden ve cinsellik konularıyla ilgilenmektedir. Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi mezunudur. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nden 2021 yılında mezun olup lisans eğitimini tamamlamıştır. Lisans eğitimi süresince sahne sanatlarıyla ilgilenmiş, Ruhi Su Dostlar Korosu’nda çoksesli halk müziği icra etmiş, Studio Oyuncuları bünyesinde Performatif Oyunculuk ve Sahneleme eğitimi almış, Latin Dansları ile ilgilenmeye başlamıştır. Lisans eğitiminin ardından çeşitli üniversite dans kulüplerinde ve okullarda dans eğitmenliği yapmıştır. Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Programı’nda yüksek lisans öğrencisidir.

Emine Gündüz, 2012 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim bölümünü birinci olarak üstün başarıyla bitirmiştir. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim bölümü yüksek lisans tez aşamasındadır. Ulusal ve uluslarası sergilerde bulunmuş, MEB’de Grafik ve Fotoğraf/ Grafik öğretmeni olarak çalışmaktadır. 

Melisa Yılmaz, İstanbul Üniversitesi psikoloji ve tiyatro eleştirmenliği-dramaturji bölümlerinden mezun oldu. Şu anda Bilgi Üniversitesi’nde kültürel incelemeler yüksek lisans programında tezi üzerinde çalışıyor.

Dilara İnal, bir yazılım şirketinde hukuki danışman olarak çalışmaktadır. Daha önce vergi avukatlığı yapmış olup halihazırda İstanbul Üniversitesi’nde sürdürdüğü hukuk yüksek lisansı cinsiyet eşitsizliği ve vergilendirme üzerinedir. Profesyonel ve akademik çalışmaları haricinde kısa hikayeler yazmaktadır.

Yakup Azak, İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Sosyal psikoloji alanında araştırma görevlisi olarak çalışıyor. Politik, ahlak ve gündelik hayatın psikolojisi alanlarında çalışıyor. 2023 yılı içinde “Yerel Halkın Suriyeli Göçmenlere Yönelik Grup Temelli Duygusal Tepkileri Üzerinde İlişki Modellerinin Rolü” adlı çalışmasıyla Sosyal psikoloji Doktora tezini savunmak üzere. Araştırmalarına, göçün sosyal psikolojik etkileri, grup temelli duygular, kimlik ve mekân, kültürel çalışma konularında devam ediyor. Türkiye’de Sahra-altı Afrika göçü başlıklı 2232-TÜBİTAK projesinde araştırmacı olarak yer almakta ve SSCI, ESCI ve TR Dizinde yer alan çeşitli dergilerde yayınları bulunuyor.

Süheyla Abanoz, 1996 yılında Trabzon’da doğdu. İlk ve orta öğretimini Trabzon’da tamamladıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden 2019’da mezun oldu. Halen aynı bölümde doktora eğitimine devam etmektedir. Modern Türk öykücülüğü, polisiye türünün yeniden yazımı ve karşılaştırmalı edebiyat alanlarıyla ilgilenmekte, bu alanda çalışmalarına devam etmektedir.

Şule Otçu, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimari Tasarım Bölümü’nde ikinci yüksek lisansını tamamladı. Solar Decathlon Team Deeply High araştırma projesi kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesi ekibinde mimar olarak görev alıyor. Öncesinde aynı üniversitenin mimarlık bölümünde ilk yüksek lisansını tamamladı. Bu süreçte yaklaşık altı yıl Mutlu Çilingiroğlu’nun mimarlık ofisinde profesyonel hayata devam etmiştir. Lisans öğreniminden bu zamana kadar çeşitli ulusal-uluslararası mimarlık ve sosyal projelerde, etkinliklerde yer aldı. Lisans eğitimini ise tam burslu olarak girmiş olduğu Maltepe Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde birincilik ile bitirdi. İstanbul Kültür Sanat Vakfı, International Association of People-Environment Studies ve Kerpiç Akademi gibi çeşitli yarışmalardan tasarım ödülleri alan Şule’nin yarışma ve akademi alanında beden ve mekân ilişkileri ile ötekilik kavramı bağlamında çalışmaları devam ediyor. Şule, aynı zamanda Lindy Hop ile ilgileniyor.

Konuşmacı Başvuruları

Konuşmacı başvuruları üniversite öğrencilerine, doktora sonrası araştırmacılara ve akademisyenlere açıktır. Bildiri özetinin sosyal bilimlerin herhangi bir alanına odaklanması, özgün bir içeriğe sahip olması, bilimsel bir anlayış sergilemesi, yayımlanmamış olması ve 300-500 sözcük arasında olması gerekir. Kabul edilen bildiri özeti sahiplerinden bildiri tam metni istenir. 2023 yılı için konuşmacı başvuruları kapanmıştır.

Katılımcı Başvuruları

Katılımcı başvuruları herkese açık olmakla beraber üniversite öğrencilerine ve akademisyenlere öncelik tanınır. Katılımcıların sunulacak her bildiriye yönelik yetkinlik sahibi olmaları beklenmese de sunumların ardından yapılan tartışmalara etkin bir şekilde katılmaları beklenir. Poedat, katılımcılarının entelektüel alanlara ilgisi yüksek, özgün deneyimlere karşı heyecanlı, etkileşime ve paylaşıma açık olmasına özen gösterir. 2023 yılı için katılımcı başvuruları kapanmıştır.