Poedat Akademisi: 5. Buluşma

22-26 Ağustos 2023
Gümüşlük Akademisi, Muğla

Güncel çalışmaların sunulduğu ve birbirinden farklı tezlerin, makalelerin, soruların tartışmaya açıldığı Poedat Akademisi, olgunlaştırıcı bir çember olma özelliği taşır. Poedat Akademisi üyeleri yoğunlaşmaya uygun, entelektüel tartışmaların kişisel paylaşımlarla bütünleştiği bir ortamda birlikte düşünürler. Poedat Akademisi, sosyal bilimler alanında çalışan üniversite öğrencilerine, araştırmacılara ve akademisyenlere yönelik olarak gerçekleştirilir.

Yakup Azak

Meseleyi Bir İlişki İçinde Ele Alma Girişimi: Suriyeli Göçü

Özet

Züleyha Keskin

Yeni Bir Dava Türü Olarak İklim Davaları ve Menfaat İhlali Sorunu

Özet

Can Adalı

Beslenme, Sosyal Adalet ve Kronik Hastalıklar: Global Sağlık Sektörü Paris İklim Anlaşması Hedeflerine Nasıl Uyumlanabilir?

Özet

Özetle, bu çalışmada sağlık sektörü emisyonları, kronik hastalık prevalansı, beslenme alışkanlıkları ve büyümeye dayalı ekonomi modelinin ve sosyal adalet hareketlerinin birbirlerine olan dinamik neden-sonuç ilişkileri gösteren bir sistem dinamiği modeli gösterilmiştir. Bu model hipotezin sayısal olarak valide edilmesi ve potansiyel halk sağlığı ve kültürel dönüşüm müdahale ve politikalarının test edilmesi için bir ön hazırlık niteliğindedir. Modelin merkezinde kronik hastalık-beslenme ilişkisi mevcuttur. Sistemin dinamiği üç ana sebep-sonuç mekanizması halinde gösterilmiştir: Büyümeye dayalı ekonomi döngüsü, beslenmeye etki eden psikolojik ve kültürel faktörler (veganizm, karnizm), hastalık baskılayıcı modele dayalı sağlık sistemi. Bu modelin ana amacı bu sisteme etki eden faktörlerin birbiri ile ilişkilerini neden-sonuç ilişkisine dayalı olarak göstermektir. Bu modelin sayısal analize uyarlanmış hâlinin gelecek çalışmalarda halk sağlığı politika analizi amaçlı kullanılması hedeflenmektedir.

Dilara İnal

Caster Semenya Kararı: Sporda Rekabeti Korumak mı, Kadın Vücudunu Düzenlemek mi?

Özet

Sporda rekabetin korunması çeşitli kuralları beraberinde getirmektedir. Sporun kadın ve erkek kategorilerine ayrılmasının kadınlara fayda sağladığı ana argümanlardandır. Yüksek testosteron ve büyük kas kütlesi gibi fiziksel özellikler erkeklere atfedilmiş olan avantajlardır. Bu yüzden kadın sporcular için bir testosteron sınırı getirilmiştir. Diğer bir ifade ile, sporda çerçeve içine hapsedilen “daha güçsüz” olan kadın sporcuların doğuştan sahip oldukları fiziksel özellikler bir üst limite tabidir. Peki, Michael Phelps’in ona yüzerken avantaj sağlayan çift eklemli ayak bilekleri neden korunması gereken rekabeti bozmamıştır? Aksine, Phelps müthiş bir yetenek olarak adlandırılmıştır. Semenya ile yarışan kadınlar için rekabetin “korunması” için Semenya’nın hormon baskılayıcı ilaç alması gerekmişken, Phelps ile yarışan erkekler ona karşı çift eklemli olmayan ayak bilekleriyle yarışmaya devam etmişlerdir. Burada görülen, ikili cinsiyet rejimi içerisinde ve natrans sporcuların etrafında şekillenen, tanımlara uymayan her vücudu müdahale eden bir dizi kurallar olduğudur.

Ayrıca, hakem listesinin çoğu spor federasyonlarınca atanan CAS’ın kararları sporcular için adil midir? Semenya, alanında düzenleme getiren spor birliğini, spor federasyonlarının dolaylı nüfuzu altındaki bir tahkim mahkemesi önüne getirmek zorunda kalmıştır. Kararı İsviçre Federal Yüksek Mahkemesi’ne taşımış olsa da mahkeme tarafından esasa ilişkin bir inceleme gerçekleşmemiştir. Dolayısıyla ihtilaflı düzenleme için bağımsız ve tarafsız bir hukuk incelemesi gerçekleşmediğini söylemek mümkündür.

Selinay Duman

Bedenleşmiş ve Cinsiyetlendirilmiş Bir Duygu Olarak Utancı Çıplaklık ile Birlikte Düşünmek

Özet

Melisa Yılmaz

Türkçede Körlükle İlgili Kelimelerin Epistemik Şiddete Karşı Bir Retorik Söylem Olarak Yeniden Sahiplenilmesi

Özet

Şule Otçu

Başka Türlü Mekânlar Mümkün Mü?

Özet

Tuğba Menşur

Kıvrım Geometrisi ve Felsefesi: Bir Türev Olarak Mimarlık

Özet

Süheyla Abanoz

Saraylının Üç Ölümü’nde Tersten Hatırlanan Geçmiş

Özet

Şeyma Orhan

Adalet Ağaoğlu Edebiyatında Kendini Yazmanın İmkânları: Kadınlık, Yazarlık ve Kadın Yazarlık

Özet

Emine Gündüz

Çağdaş Sanatta Kadın ve Doğa: Ekofeminist Eleştirel Bir Perspektif

Özet

Can Adalı

Dilara İnal

Emine Gündüz

Melisa Yılmaz

Süheyla Abanoz

Selinay Duman

Şeyma Orhan

Şule Otçu

Tuğba Menşur

Yakup Azak

Züleyha Keskin