Poedat Konferansı 2023

7-9 Nisan 2023
Postane, İstanbul

Bilgi kümelerinin çeşitlenebilmesi, kurulu deneyimlerin kesişebilmesi ve farklı kesimlerin buluşabilmesi için bir etkileşim alanı oluşturan Poedat Konferansı 2023, 7-9 Nisan 2023 tarihlerinde İstanbul Galata’daki Postane’de gerçekleşti.

Üniversite öğrencileri, akademisyenler ve araştırmacılar başta olmak üzere herkes için düzenlenen Poedat Konferansı 2023, sosyal bilimlerin birçok alanından araştırmaların aktarımına olanak tanıdı. Poedat Konferansı 2023, yatay olarak açılan derinlikli ilişkileri çağırırken anlamlı karşılaşmaları da umutla tasarladı.

7 Nisan 2023 Cuma


14:00-14:30 | Özge Subaşı

Tasarım Adaleti ve “Güvenliği Nakşetmek”: Dijital Olarak Zenginleştirilmiş Katılımcı Tasarım Projesi

14:30-15:00 | Sena Cucumak

Kent-Sahipsiz Hayvan Etkileşimi: İnsan Merkezli Aktörlerin Sahipsiz Hayvanlarla Tasarımsal İlişkisi

15:15-15:45 | Özlem Cihan

İstanbul’un Gündelik Hikâyeleri: Aidiyet, Kopuş ve Nostalji

15:45-16:15 | Mahinur Gözde Kasurka

Hayvan-İnsan İlişkisini Tutarlı Bir Zemine Taşımanın Olasılıkları Üzerine Bir Sorgulama

16:30-17:00 | Dilara İnal

Toplumsal Cinsiyet ve Vergilendirme

17:00-17:30 | Tuna Öğüt

Tek Eşliliğin Feminist Analizi ve Başka Hane Hayalleri

17:45-18:15 | Şebnem Balım

Sanatçı Pierre Huyghe’un Çağdaş Ekosistemlerinde Antroposen Söylemini Yeniden Düşünmek

18:15-18:45 | Gizem Damla Çakmak

Antroposende Grotesk-İğrenç Bedenler: Han Kang’ın Vejetaryen Romanının Gotik Ekoeleştirel İncelemesi

19:00-19:30 | İlkay Özküralpli

Bir Bir-Aradalık Tahayyülümüz Var mı? Otostopun Cinsiyetli Hâlleri

8 Nisan 2023 Cumartesi


15:00-15:30 | Başak Bozkurt

Yapay Zekâ ve Seçim Gözlemi: Yapay Zekâ Demokrasi İçin Tehdit mi Fırsat mı?

15:30-16:00 | Fırat Akova

Adaleti Kuşaklararası Düşünmek: Uzun Dönemcilik, Zamanda Yaralanabilirlik ve Politik Reformlar

16:00-16:30 | Duygu Tan

Adalet İçin Muhabbet: Karşılaşma ve Dinleme Üzerine Düşünceler

16:30-17:00 | Edanur Erarslan

Kolektif Hubris

17:15-17:45 | Sedef Öztürk

Dayanışma Ağları ve Ekonomileri: Beyaz Yakalılarda Emeğin Ruhsallığı ve Dayanışma Potansiyelleri

17:45-18:15 | Aslı Aygüneş

Feminist Aktivizmde Duygulanımsal Çelişkiler, Karşılaşmalar ve Dönüşümler

18:30-19:00 | Buğra Yasin

At, Etik, Silah: Adorno’nun Dekadans Okuması

19:00-19:30 | Başak Tükenmez

Politik Ekoloji Çağında Bir Eşik Olarak Kentsel Doğa

9 Nisan 2023 Pazar


12:00-12:30 | Şule Otçu

Mekanik Beden ve Mekânsallıkları

12:30-13:00 | Elif Nur Aybaş

Yardımcı Teknolojiler: Uzantı mı Meta mı?

13:15-13:45 | Esra Sert

Türkiye’de Mimarlık Eğitiminde Güncel Etik Bağlam ve Öne Çıkan Deneyimler: MEF Üniversitesi Örneği

13:45-14:15 | Alperen Ergin

Mekân ve Anlatısı: Politik Mimarlığın Lağımlaranası ile Kurulumu

14:30-15:00 | Süheyla Abanoz

Ölü Tante Yalnız Rosa

15:00-15:30 | Şeyma Orhan

Gelenek, Modernleşme ve Toplumsal Cinsiyet Rolleri: İntibah’ı Klasik Şiir Özneleriyle Okuma Denemesi

16:00-16:30 | İdil Akkuzu

İstanbul Şehir Tuvaletleri Üzerine: Kamusal Alan Tuvaletlerini Nasıl Cinsiyetsizleştiririz?

16:30-17:00 | Kutadgu Parıltı

Türkiye’deki Kadın ve Çevre Aktivistlerinin Direnişi Üzerinden İnşa Edilen Ekofeminizmin Özellikleri

17:15-17:45 | Meriç Kükrer

Şeytan ve Şeytanın Ölüsü Filmlerinde Arkeolojinin Bir Risk Uzamı Olarak Temsili

17:45-18:15 | Hüseyincan Eryılmaz

Deprem ve Toplumsal Adalet Tartışmaları: beyond.istanbul‘dan Notlar

Konuşmacılar


Alperen Ergin

Aslı Aygüneş

Başak Bozkurt

Başak Tükenmez

Buğra Yasin

Dilara İnal

Duygu Tan

Edanur Erarslan

Elif Nur Aybaş

Esra Sert

Fırat Akova

Gizem Damla Çakmak

Hüseyincan Eryılmaz

İdil Akkuzu

İlkay Özküralpli

Kutagdu Parıltı

Mahinur Gözde Kasurka

Meriç Kükrer

Özge Subaşı

Özlem Cihan

Sedef Öztürk

Sena Cucumak

Süheyla Abanoz

Şebnem Balım

Şeyma Orhan

Şule Otçu

Tuna Öğüt

Bilim Kurulu Üyeleri


Adil Sarıbay

Berk Esen

Deniz Gündoğan İbrişim

Mahmut Tekçe

Nizam Onur Sönmez

Tufan Kıymaz

Zeynep Kadirbeyoğlu

Zeynep Talay Turner

Bildiri Alanları


1. Analitik felsefede yeni açılımlar
2. Etikte güncel tartışmalar
3. Demokrasinin kapsamı, özgürlüğün katmanları, adaletin anlamı
4. Ekonomide yeni çözümlemeler, davranışsal ekonomi, refah ve yoksulluk ölçümleri, eşitsizliği azaltan sosyal politikalar
5. İyi oluş, sağlamlık, yaralanabilirlik, bedene dayalı ayrımcılıklar, engellilik ve yaşlılık araştırmaları
6. Cinsiyet, toplumsal cinsiyet ve cinsellik
7. Hayvan çalışmaları, türlerarası etkileşimler, vegan yaşam
8. İklim krizi ekseninde Yeşil Yeni Düzen
9. Teknolojik dönüşümler, dijital sorunlar, öğrenen makineler, yapay varlıklar, düşlenen gelecekler
10. Değişen kent, çağrılan taşra, hareket eden yaban
11. Sanat incelemeleri ve iletişim biçimleri
12. Alt kültürler, karşı kültürler, ötekiler, çemberden dışlananlar, sınırları geçenler