Politik Ekoloji, Ekolojik Yas ve Derin Ekoloji

25 Aralık 2021
Sanal Etkinlik

İklim krizinin derinleştiği bir dünyada “politik ekoloji” nedir? Doğanın, çeşitliliğin ve varlığın daraldığı bir bağlamda “ekolojik yas” tutmak ne anlama gelir? “Derin ekoloji”, yaşamın yeniden yeşermesi için bir çözüm olabilir mi? Etkinlik, ekolojinin ve ilişiğindeki alanların farklı bileşenlerini bir arada sunar.

Deniz Gündoğan İbrişim

Yalıtılmışlıktan Yeryüzüne İnmek: Travma, Keder ve Yas Tecrübesinin Ekolojik ve İklimsel Hâli

Özet

Eray Çaylı

“Antroposen” ve Şiddet

Özet

Bilge Demir

Derin Ekoloji ve Biyosantrizm

Özet

Deniz Gündoğan İbrişim

Eray Çaylı

Bilge Demir