Sanat, Belirsizlik ve Dönüşüm

27-28 Kasım 2021
Cam Ocağı, İstanbul

Sanatın ne olduğunun ve ne olmadığının kökten sorgulandığı bir dönemden geçiyoruz. Bir yandan geleneksel sanat biçimlerine hareketin, mekânın ve sanallığın kullanıldığı yeni sanat biçimleri eklemlenirken bir yandan da güzelliğin ne olduğu yeniden çerçevelendiriliyor. Sanat, Belirsizlik ve Dönüşüm, sanatın kapsamını güncel tartışmalar aracılığıyla değerlendirir ve sanatın adalet, ideoloji ve birey ile kurduğu ilişkinin boyutlarını keşfetmeye çalışır.

Tartışma

Sanatın Kapsamı ve Sınırları (1): Eylemin Doğası, Kamusallık, Tat, Koku ve Hareket

Jiri Benovsky, “The Limits of Art On Borderline Cases of Artworks and their Aesthetic Properties”

Tartışma

Sanatın Kapsamı ve Sınırları (2): Entelektüel İş, Dijital Olan, Duyusallık ve Belirsizlik

Jiri Benovsky, “The Limits of Art On Borderline Cases of Artworks and their Aesthetic Properties”

Tartışma

Egemen Kültür ve İdeoloji: Sanatçı-Sanat Yapıtı İkiliğinde Kapitalizm Sanata Düşman Mıdır?

Ali Cenk Gedik, “Marksist Sanat Kuramı Tartışmasına Giriş”

Tartışma

Edebiyatla Kurulan Bireysel İlişkinin Doğası

Joe Fassler, “Günümüzde kurmaca yazmanın anlamı nedir?”

Tartışma

Güzellik, Bizi Adaletten Uzaklaştırır Mı?

Elaine Scarry, “On Beauty and Being Just”

Tartışma

Güzelliğin Bakış Aracılığıyla Bozulması, Simetri ve Radikal Merkezsizleşme

Elaine Scarry, “On Beauty and Being Just”

Akgün Akova

Salvador Dali Av Peşinde

Özet

Egonun Dolambaçlarında

Özet

Moderatörler

Fırat Akova

Tuna Öğüt

Şule Otçu

Konuşmacı

Akgün Akova