Yerçekimsiz Adımlar

24-29 Haziran 2013
Adatepe Taşmektep, Dedetepe Çiftliği

Yerçekimsiz Adımlar; özneyle teolojinin kesiştiği alanlara, politik ve sanatsal tartışmalara yoğunlaştı.

Program

24 Haziran 2013

Açış Toplantısı

25 Haziran 2013

Fırat Akova
Leibniz-Clarke Mektuplaşmaları‘nda Yeterli Neden, Ayırt Edilmezlerin Özdeşliği, Tanrının Doğası, Tanrısal Seçimlerde Özgürlük ve Belirlenim, Mutlak-Göreceli Mekân, Mutlak-Göreceli Zaman ve “Mümkün Dünyaların En İyisi” (1)

Fırat Akova
Leibniz-Clarke Mektuplaşmaları’nda Yeterli Neden, Ayırt Edilmezlerin Özdeşliği, Tanrının Doğası, Tanrısal Seçimlerde Özgürlük ve Belirlenim, Mutlak-Göreceli Mekân, Mutlak-Göreceli Zaman ve “Mümkün Dünyaların En İyisi” (2)

Fırat Akova
Bentham ve Mill İkilisinin Sonuççu Etiğinde Mutluluk ve Yarar Kavramları

Fırat Akova
Menoikeus’a mektubunda “Biz varken ölüm yok ve ölüm varken biz yokuz.” diyen Epikür’den yola çıkıldığında ölüm korkusuna nasıl yaklaşılabilir? İnsanın ölüm korkusunu barındırmasının varoluşsal, etik ve pratik sonuçları nelerdir? Ölüm korkusunun olması gereken ya da faydalı olduğu durumlardan söz edilebilir mi? Ölümden mi yoksa olası bedensel veya tinsel acılardan mı korkulur? Yaşlanma kaygısı ile ölüm korkusu arasında bir ilişki var mıdır?

26 Haziran 2013

Fırat Akova
Anarşist Komünizm: Temelleri ve İlkeleri‘nde Pyotr Kropotkin: Anarşizmde Yönetimsizlik, Gönüllülük, Çalışma, Hapishaneler, Ahlak, İnsan Doğası ve Dayanışma Evrimi

Fırat Akova
Aşkın Metafiziği: Aşkın Doğasını Kavrama Yolunda Cinsiyetlere ve İlişkilere Schopenhauer’un Açtığı Pencere

Fırat Akova
Sait Faik Abasıyanık’ın Fısıltısı: “Hişt, Hişt!”

27 Haziran 2013

Arzu Türüt
Düşler ve Yaratıcılık: Kum, Kil, Kâğıt ve Taşla Doğaya Bırakılan İzler (1)

Arzu Türüt
Düşler ve Yaratıcılık: Kum, Kil, Kâğıt ve Taşla Doğaya Bırakılan İzler (2)

28 Haziran 2013

Tartışma
Herhangi bir şeyin sanat yaratısı olması için hangi özellikler taşıması gerekir? Yaratının değerini ne belirler? Sanatta yetke var mıdır? Sanat bilgisi ve üretimi olmayan kişinin sanatsal tartışmalarda söz hakkı ne olmalıdır? Şiir, müzik, resim, sinema gibi sanat sahaları yalnızca duygulara mı seslenir? Güzelliğin ve çirkinliğin ölçütü nedir?

Tartışma
Gezi Parkı olaylarıyla Türkiye’de de görünür kılınan sivil direniş, 90’ların apolitik yetiştiği söylenen gençliğiyle neden ve nasıl bir araya geldi? İşgal Et hareketleri ve Arap isyanları ile beraber güç tanımı değişen sosyal medyanın Gezi Parkı olaylarındaki işlevi neydi? Foucault’nun biyoiktidar kavramı ve postmateryalist kuram göz önüne alındığında, “yaşam tarzı” politik bir söylem ve eylem sahası hâline mi gelmiş durumda? Eski kuşağın isyan alışkanlıklarından kopuk, lidersiz, komünal, dayanışma esasına dayalı yeni tip örgütlenmeler kent yönetimine, çevre duyarlılığına, kamusal sanata ve en önemlisi de gençliğe yeni ve kalıcı bir kimlik verebilir mi?

Tartışma
“Çoğumuz bu sorular hakkında çoğu zaman endişe etmiyoruz. Ama hemen hepimiz bazen merak ediyoruz: Neden buradayız, nereden geliyoruz? Geleneksel olarak bunlar felsefeyi ilgilendiren sorular, ama felsefe öldü. Felsefeciler bilimdeki modern gelişmelere ayak uyduramadılar. Özellikle fiziğe.”
Stephen Hawking, Google Zeitgeist Konferansı 2011

29 Haziran 2013

Kapanış Toplantısı

Konuşmacılar

Arzu Türüt

Fırat Akova