1. Analitik Felsefe Çalıştayı

29 Ağustos-2 Eylül 2022
Gümüşlük Akademisi, Muğla

Analitik felsefe, öncül-sonuç bütünlüğünün amaçlandığı, kavramların birer birer çözümlendiği ve dil açıklığının önemsendiği bir çalışma alanıdır. Felsefe literatürünün önemli bir bölümünü oluşturan, karmaşık teorik birikimi hassas pratik alanlara çağırabilen ve bilimlerle ilişkilenebilme özelliğiyle öne çıkan analitik felsefe, dünyanın birçok bölgesinde baskın felsefe okulu olma niteliğini kazanmıştır.

1. Analitik Felsefe Çalıştayı, merkezine çağdaş analitik felsefedeki güncel gelişmeleri alarak etik, siyaset felsefesi, bilim felsefesi, bilinç felsefesi ve dil felsefesi alanlarında çalışan felsefecileri, araştırmacıları ve öğrencileri bir araya getirecektir.

29 Ağustos 2022


Duygu Tan

Sivil İtaatsizlik ve Ronald Dworkin: Bütünlük, Adalet ve Politika

30 Ağustos 2022


Hüseyin Kuyumcuoğlu

Tüketici Boykotları ve Etik Sorumluluk

Fırat Akova

Yapay Duyarlı Varlıklar: İyi Oluş, Kümeleme ve Sınır Sorunu

Beşir Özgür Nayır

Hak Ediş Ayarlı Kural Sonuççuluğu

31 Ağustos 2022


Tufan Kıymaz

Anlamlı Hayat: Çağdaş Stoacı Bir Bakış

Nazım Gökel

Bilinç, Temsil ve Gerçeklik

Ceyhan Temürcü

Zaman, Bilgi ve İstek Alanları İçin Ontolojik Bir Zemin Sunan Çapa İlişkileri Kuramı, Uygulamaları ve İçerimleri

1 Eylül 2022


Maya Mandalinci

Heideggerci Düğüm ve Özgür Oluşa Hazırlık

Tartışma

Şans Eşitlikçiliği ve Engellilik: Seçim ve Refah

Matthew Palynchuk, “Luck Egalitarianism and Disability Elimination”

Tartışma

Aseksüellik: Cinsel Arzu, Cinsel Çekim, Cinsel Uyarılma ve Cinsel Haz

Luke Brunning, Natasha McKeever, “Asexuality”

Konuşmacılar


Beşir Özgür Nayır

Ceyhan Temürcü

Duygu Tan

Fırat Akova

Hüseyin Kuyumcuoğlu

Maya Mandalinci

Nazım Gökel

Tufan Kıymaz