1. Analitik Felsefe Çalıştayı

29 Ağustos-2 Eylül 2022
Gümüşlük Akademisi, Muğla

Analitik felsefe, öncül-sonuç bütünlüğünün amaçlandığı, kavramların birer birer çözümlendiği ve dil açıklığının önemsendiği bir çalışma alanıdır. Felsefe literatürünün önemli bir bölümünü oluşturan, karmaşık teorik birikimi hassas pratik alanlara çağırabilen ve bilimlerle ilişkilenebilme özelliğiyle öne çıkan analitik felsefe, dünyanın birçok bölgesinde baskın felsefe okulu olma niteliğini kazanmıştır.

1. Analitik Felsefe Çalıştayı, merkezine çağdaş analitik felsefedeki güncel gelişmeleri alarak etik, siyaset felsefesi, bilim felsefesi, bilinç felsefesi ve dil felsefesi alanlarında çalışan felsefecileri, araştırmacıları ve öğrencileri bir araya getirecektir.

29 Ağustos 2022 Pazartesi

Varış

11.00-14.00

Kayıt

14.00-15.00

Açış Toplantısı

15.00-16.00


Duygu Tan

Sivil İtaatsizlik ve Ronald Dworkin: Bütünlük, Adalet ve Politika
16.30-17.45

30 Ağustos 2022 Salı

Dr. Hüseyin Kuyumcuoğlu

Tüketici Boykotları ve Etik Sorumluluk

10.30-11.45


Dr. Fırat Akova

Yapay Duyarlı Varlıklar: İyi Oluş, Kümeleme ve Sınır Sorunu

12.00-13.15


Beşir Özgür Nayır

Hak Ediş Ayarlı Kural Sonuççuluğu

14.15-15.30

31 Ağustos 2022 Çarşamba

Dr. Tufan Kıymaz

Anlamlı Hayat: Çağdaş Stoacı Bir Bakış

10.30-11.45


Dr. Nazım Gökel

Bilinç, Temsil ve Gerçeklik

12.00-13.15


Dr. Ceyhan Temürcü

Zaman, Bilgi ve İstek Alanları İçin Ontolojik Bir Zemin Sunan Çapa İlişkileri Kuramı, Uygulamaları ve İçerimleri

14.15-15.30

1 Eylül 2022 Perşembe

Dr. Maya Mandalinci

Heideggerci Düğüm ve Özgür Oluşa Hazırlık

10.30-11.45


Tartışma

Şans Eşitlikçiliği ve Engellilik: Seçim ve Refah

Matthew Palynchuk, “Luck Egalitarianism and Disability Elimination”

12.00-13.15


Tartışma

Aseksüellik: Cinsel Arzu, Cinsel Çekim, Cinsel Uyarılma ve Cinsel Haz

Luke Brunning, Natasha McKeever, “Asexuality”

14.15-15.30

2 Eylül 2022 Cuma

Kapanış Toplantısı

10.30-11.30

Konuşmacılar

Beşir Özgür Nayır

Boğaziçi Üniversitesi

Dr. Ceyhan Temürcü

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Duygu Tan

Koç Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi

Dr. Fırat Akova

Dr. Hüseyin Kuyumcuoğlu

Kadir Has Üniversitesi

Dr. Maya Mandalinci

Işık Üniversitesi

Dr. Nazım Gökel

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Dr. Tufan Kıymaz

Bilkent Üniversitesi

Beşir Özgür Nayır, lisans ve yüksek lisans derecelerini Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden aldı. 2018 yılından beri aynı bölümde doktora çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca, 2020 – 2022 seneleri arasında Saarland Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde de çalışmalar yürüttü. 2016 yılından beri Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışıyor. Normatif etik ve teknoloji felsefesi başlıca ilgi alanları arasındadır. Doktora araştırmasında kural sonuççuluğu üzerine çalışmalar yürütmektedir.

Duygu Tan, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk bölümünden ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler yandal programından 2018 yılında mezun olmuştur. Mezun olduktan sonra, üç yıl süre ile kurumsal hukuki danışmanlık alanında avukatlık yapmıştır. Halihazırda, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi anabilim dalında araştırma görevlisi olarak çalışmakta olup, Koç Üniversitesinde Kamu Hukuku alanında yüksek lisans tez aşamasında çalışmalarını sürdürmektedir. Tez konusu sivil itaatsizlik olmakla birlikte, ilgi ve çalışma alanları, insan hakları hukuku, hak ve adalet kuramları, eleştirel hukuk çalışmaları, toplumsal hareketler ve toplumsal cinsiyet eşitliği şeklindedir.

Dr. Ceyhan Temürcü, lisansını Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden almıştır. Yüksek lisansını aynı üniversitenin Enformatik Enstitüsü’ndeki Bilişsel Bilimler Bölümü’nde tamamlamıştır. Doktorasını Antwerp Üniversitesi Dil Bilimi Bölümü’nde yapmıştır. Şu an ODTÜ Enformatik Enstitüsü’ndeki Bilişsel Bilimler Bölümü’nde öğretim görevlisi ve bölüm başkanıdır.

Dr. Fırat Akova, Warwick Üniversitesi Felsefe Bölümü’ndeki doktorasını aşırı yoksulluk, hayvan sömürüsü, ekolojik felaketler ve varoluş riski gibi sorunlar üstüne çalışan ve dünyaya en yüksek yararı sağlamanın yollarını arayan efektif altruizm üstüne tamamladı. Oxford Üniversitesi’yle yakından çalışan Forethought Foundation for Global Priorities Research bünyesinde Global Priorities Fellow olarak küresel sorunlar üstüne araştırmalar yaptı. Oxford Üniversitesi’ne bağlı Global Priorities Institute bünyesinde açılan bir program kapsamında gelecek kuşakların politik temsili üstüne proje geliştirdi. Doktora sonrası araştırma projeleriyle Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Social and Environmental Entrepreneurs tarafından açılan Survival and Flourishing fon yarışmalarını kazandı.

Dr. Hüseyin S. Kuyumcuoğlu, lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden almıştır. Yüksek lisansını Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde tamamladıktan sonra SUNY Binghamton Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde doktora yapmıştır. Felsefi uzmanlık alanları uygulamalı etik, normatif etik ile sosyal ve politik felsefedir. “Sweatshops: A Normative Analysis” başlıklı doktora tezi Türkçe’de terhane olarak anılan kötü çalışma koşullarına sahip tesislerin etik incelemesi üzerinedir. Şu anda yapay zekâ etiği üzerine araştırma yapmaktadır. Ayrıca Pratik Felsefe Topluluğu’nun da kurucuları arasındadır.

Dr. Maya Mandalinci, İstanbul, 1989 doğumludur. Üsküdar Amerikan Lisesi’nde öğrenim görmüştür. Lisans (2011) ve Yüksek Lisans (2013) eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde tamamlamıştır. Cogito Dergisi’nde kısa süreli editoryal asistanlık ve çeviriler yapmıştır. Doktora programını ODTÜ Felsefe’de “Ölümün Felsefi Önemi: Hegel ve Heidegger’in Rekonstrüktif bir Yorumu” adlı teziyle (2019) tamamlamış olup halihazırda farklı üniversitelerde Öğretim Görevlisi olarak dersler vermektedir. Felsefenin pratik olgulara ve sorunlara dair yaklaşımını bir çalışma sahası olarak merkeze alan Pratik Felsefe Topluluğu’nun kurucu üyeleri arasındadır. Bu topluluğun yakın zamanlı işleri arasında, felsefeyi roman ve filmler üzerinden olabildiğince somut bir bağlamda tartışmaya açan “Kurmaca Felsefe” adlı Youtube ve podcast serisi de yer almaktadır.

Dr. Nazım Gökel, 2002 yılında Yeditepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra aynı yıl Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde yüksek lisans eğitimine başlamıştır. 2005 yılında “The Limits of Pure Ethics in Kant” başlıklı teziyle yüksek lisans derecesini aldıktan sonra yine aynı üniversitede felsefe doktora eğitimine başlamıştır. 2013 yılında “Mind and Representation” başlıklı teziyle doktora programını tamamlamıştır. Son yıllarda, zihin felsefesi alanında temsil ve bilince dair sorunlarla, bilişsel bilimler alanında ise hayal gücü ve belleğe dair meselelerle ilgilenmektedir.

Dr. Tufan Kıymaz, Bilkent Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyesidir. Doktorasını 2017 yılında Indiana Üniversitesi’nden almıştır. Akademik çalışmaları zihin felsefesinde insan bilincinin bilimsel açıklamasının imkanına, din felsefesinde teistik ve atestik olasılıksal argümanlara ve değer felsefesinde erdem etiği ve iyi yaşam konularına odaklanmaktadır. Bilkent Üniversitesi Öğretim ve Öğrenim Destek Merkezi kadrosunda da yer alan Dr. Kıymaz, öğretim üyelerine ve öğrencilere yönelik pedagoji ve öz-gelişim odaklı atölye çalışmaları ve projeler düzenlemektedir. Ayrıca, Çocuklarla Felsefe (P4C) uzman eğitmeni olarak üniversite öncesi felsefe ve eleştirel düşünme eğitimine dair çalışmalar yürütmektedir.