Virgüllü Aralık

26-30 Aralık 2012
Nesin Köyleri

Virgüllü Aralık; epistemolojinin ayrıntılarına, etik ve psikoterapi konularına, dallanıp budaklanan edebî temalara eğildi.

Program

26 Aralık 2012

Açış Toplantısı

27 Aralık 2012

Fırat Akova
Gerçeklik, Bilgi, Nedensellik, Özgür İstenç, Algı, İmge ve Dil Üzerine: Simülasyon Dehası Tanrı, Uçan Spagetti Canavarı ve Bu Bir Pipo Değildir (1)

Fırat Akova
Gerçeklik, Bilgi, Nedensellik, Özgür İstenç, Algı, İmge ve Dil Üzerine: Simülasyon Dehası Tanrı, Uçan Spagetti Canavarı ve Bu Bir Pipo Değildir (2)

Fırat Akova
Acıma Duygusuna Yergi, Sosyal Darwinizm, Filika Ahlakı ve Nietzsche’nin Hristiyanlık-Kant Eleştirisi
Friedrich Nietzsche, Deccal

Fırat Akova
Dünya Açlığı Sorununda Sen Neredesin: “Ahlaki Sorumluluk”?
Peter Singer, “Kıtlık, Bolluk ve Ahlak”

Damla Barın
Cemal Süreya ve Edip Cansever İle Şiir Sohbetleri

28 Aralık 2012

Fırat Akova
Anlam İstemi, Varoluşsal Engelleme, Ortak Nevroz ve Logoterapi (1)
Viktor Frankl, İnsanın Anlam Arayışı

Meliz Türkileri
Ayrılıkçı Benliğin Doğuşu (2)
Sylvia Plath, Sırça Fanus

Fırat Akova
Budizm’in Varlık Bilimi: Bensizlik, Boşluk ve Nirvana

Meliz Türkileri
Endülüs’ün İzinde: Bir Ozan Olarak Federico Garcia Lorca’dan Seçmeler

Damla Barın
Charles Baudelaire’in Paris Sıkıntısı‘ndan Seçmeler

29 Aralık 2012

Fırat Akova
Çoğunluk: Egemen Kültür, Yozlaşma, Aile Kurumu, Baskı, Ayrımcılık ve Cinsellik Ekseninde Toplumun “Mertkan” Tiplemesi Aracılığıyla Çözümlenmesi

Fırat Akova
Yetkenin Bireysel-Toplumsal Kapsamı ve Uyumculuk Deneyleri (1)
Stanley Milgram, Yetkeye Boyun Eğme ve Karşı Gelmenin Bazı Koşulları

Fırat Akova
Yetkenin Bireysel-Toplumsal Kapsamı ve Uyumculuk Deneyleri (2)
Stanley Milgram, Yetkeye Boyun Eğme ve Karşı Gelmenin Bazı Koşulları

30 Aralık 2012

Fırat Akova
Yola Çıkan Bir “Güvercin”, Varoluşu Altüst Edebilir mi? (1)
Patrick Süskind, Güvercin

Fırat Akova
Yola Çıkan Bir “Güvercin”, Varoluşu Altüst Edebilir mi? (2)
Patrick Süskind, Güvercin

Kapanış Toplantısı

Konuşmacılar

Damla Barın

Fırat Akova

Meliz Türkileri