Poedat Konferansı 2023

7-9 Nisan 2023
Postane, İstanbul

Bilgi kümelerinin çeşitlenebilmesi, kurulu deneyimlerin kesişebilmesi ve farklı kesimlerin buluşabilmesi için bir etkileşim alanı oluşturan Poedat Konferansı 2023, 7-9 Nisan 2023 tarihlerinde İstanbul Galata’daki Postane’de gerçekleşiyor.

Üniversite öğrencileri, akademisyenler ve araştırmacılar başta olmak üzere herkes için düzenlenen Poedat Konferansı 2023, sosyal bilimlerin birçok alanından araştırmaların aktarımına olanak tanıyacak. Poedat Konferansı 2023, yatay olarak açılan derinlikli ilişkileri çağırırken anlamlı karşılaşmaları da umutla tasarlayacak.

Düzenlendiği 2018 ve 2015 tarihlerinde binlerce kişiyi bir araya getirmiş olan Poedat Konferansı, şimdi 2023 için hazırlanıyor.

Bildiri Alanları

1. Analitik felsefede yeni açılımlar
2. Etikte güncel tartışmalar
3. Demokrasinin kapsamı, özgürlüğün katmanları, adaletin anlamı
4. Ekonomide yeni çözümlemeler, davranışsal ekonomi, refah ve yoksulluk ölçümleri, eşitsizliği azaltan sosyal politikalar
5. İyi oluş, sağlamlık, yaralanabilirlik, bedene dayalı ayrımcılıklar, engellilik ve yaşlılık araştırmaları
6. Cinsiyet, toplumsal cinsiyet ve cinsellik
7. Hayvan çalışmaları, türlerarası etkileşimler, vegan yaşam
8. İklim krizi ekseninde Yeşil Yeni Düzen
9. Teknolojik dönüşümler, dijital sorunlar, öğrenen makineler, yapay varlıklar, düşlenen gelecekler
10. Değişen kent, çağrılan taşra, hareket eden yaban
11. Sanat incelemeleri ve iletişim biçimleri
12. Alt kültürler, karşı kültürler, ötekiler, çemberden dışlananlar, sınırları geçenler

Bildiri Özeti Son Tarihi: 8 Ocak 2023

Bildiri Tam Metni Son Tarihi: Bildiri özeti başvuruları kapatıldığında duyurulacak.

Kimler başvurabilir?

Başvurular üniversite öğrencilerine, doktora sonrası araştırmacılara ve akademisyenlere açıktır. Bildiri özetinin sosyal bilimlerin herhangi bir alanına odaklanması, özgün bir içeriğe sahip olması, bilimsel bir anlayış sergilemesi, yayımlanmamış olması ve 300-500 sözcük arasında olması gerekir. Kabul edilen bildiri özeti sahiplerinden bildiri tam metni istenir.

Güvenli alan nedir?

Güvenli alan gereği Poedat içinde herkes ırkı, etnik kökeni, dili, cinsiyet kimliği, cinsel yönelimi, fiziksel ve zihinsel özellikleri, yaşı, eğitim seviyesi, kültürel alışkanlıkları, toplumsal konumu, maddi durumu, inancı, politik düşünceleri, dünya görüşü ve yaşam biçimi ne olursa olsun kişiliği ölçüsünde hak ettiği saygıyı özgürlükçü ve barışçıl bir ortamda bulur.

Bilim Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Adil Sarıbay

Kadir Has Üniversitesi

Dr. Berk Esen

Sabancı Üniversitesi

Dr. Deniz Gündoğan İbrişim

Sabancı Üniversitesi

Dr. Fırat Akova

Prof. Dr. Mahmut Tekçe

Marmara Üniversitesi

Doç. Dr. Nizam Onur Sönmez

İstanbul Teknik Üniversitesi

Dr. Tufan Kıymaz

Bilkent Üniversitesi

Doç. Dr. Zeynep Kadirbeyoğlu

Boğaziçi Üniversitesi

Dr. Zeynep Talay Turner

İstanbul Bilgi Üniversitesi