İnsansonrasının Geçmişi
ve Samandan Adamlar

19 Nisan 2021
Sanal Etkinlik

Etkinlikte “insansonrası” başlığı altında rahatsız bir karmaşa oluşturan tartışmaların atıf yaptığı bir geçmişe uzanıp insansonrası kavrayışları eleştirel bir incelemeye tabi tutacağız. Friedrich Nietzsche, Henri Bergson, Fütürizm ve genel olarak modern sanat ve mimarlıkların dönüşüm güzergâhlarında hangi “adam”ın sonrasına geçildiğini veya buralarda nasıl “samandan adam”lar teşhis edildiğini sorgulamak üzere insanın sığınaklarını geleneksel dinlerde, Rönesans düşüncesinde, Aydınlanmacı arayışlarda ve Romantik duyarlıkta arayacağız.

Program

19 Nisan 2021

Nizam Onur Sönmez

Etkinlikte “insansonrası” başlığı altında rahatsız bir karmaşa oluşturan tartışmaların atıf yaptığı bir geçmişe uzanıp insansonrası kavrayışları eleştirel bir incelemeye tabi tutacağız. Friedrich Nietzsche, Henri Bergson, Fütürizm ve genel olarak modern sanat ve mimarlıkların dönüşüm güzergâhlarında hangi “adam”ın sonrasına geçildiğini veya buralarda nasıl “samandan adam”lar teşhis edildiğini sorgulamak üzere insanın sığınaklarını geleneksel dinlerde, Rönesans düşüncesinde, Aydınlanmacı arayışlarda ve Romantik duyarlıkta arayacağız.

Konuşmacı

Nizam Onur Sönmez

Nizam Onur Sönmez, 2001 yılında İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde tamamladığı lisans eğitiminin ardından, aynı kurumda yüksek lisans çalışmasını tamamladı (“Durumcular: muhalefet için bir mimarlık”, 2004). TU Delft ve İTÜ’de ortak yürütülen ve mimari tasarım için yapay zekâ uygulamalarının geliştirilmesine kuramsal ve uygulamalı olarak odaklanan doktora tezini 2015 yılında tamamladı (“Evolutionary Design Assistants for Architecture”). 2004 yılından itibaren İTÜ Mimarlık Bölümü’nde Mimari Proje, Bitirme Ödevi ve çeşitli diğer dersler yürüttü ve 2018 yılında aynı kurumda öğretim üyesi oldu. Tasarımda hesaplama uygulamaları ve yapay zeka, hesaplamalı tasarımda tasarım örneklerinin analiz ve kullanımı, tasarım kuramı ve eğitiminde araştırmacı tavırlar, ütopyacı mimarlıklar ve insan sonrası tartışmaları üzerine metinler yayınladı ve kitap editörlükleri yaptı. Mimari tasarım stüdyosunun yanısıra, mimarlık ve tasarım kuramları (ütopyalar, insansonrası, doğa), hesaplamalı mimarlık uygulamaları ve bunların kuramsal yansımaları üzerine dersler veriyor. Off-center / kenarlar başlığı altında derlediği mimarlık faaliyetleriyle ulusal yarışmalardan ödüller kazandı. 2020 yılında İnsandışı Kolektifi ile XVII. Ulusal Mimarlık Sergisi, Fikir Sunumu Dalı Ödülü’ne layık görüldü. Yurtiçi ve dışında düzenlediği ve katıldığı etkinlikler ve sergiler arasında 2008 yılında parçası olduğu “sanki-dikdörtgen”, 2014-15 yıllarında Aslıhan Şenel ile birlikte düzenlediği Mimarlık okulları 1. sınıf stüdyoları buluşmaları ve 2018 yılında yardımcı küratörlerinden olduğu Venedik Bienali Mimarlık Sergisi Türkiye Pavyonu anılabilir. Bunların yanında pek çok akademik etkinlik ve öğrenci atölyesi düzenledi ve yürüttü. İnternet siteleri: kenarlar.blogspot.com.tr, arastirmagunlugu.blogspot.com.tr, kafamkarisikdegil.blogspot.com.tr