2. Analitik Felsefe Çalıştayı

28 Ağustos-1 Eylül 2023
Gümüşlük Akademisi, Muğla

Analitik felsefe, öncül-sonuç bütünlüğünün amaçlandığı, kavramların birer birer çözümlendiği ve dil açıklığının önemsendiği bir çalışma alanıdır. Felsefe literatürünün önemli bir bölümünü oluşturan, karmaşık teorik birikimi hassas pratik alanlara çağırabilen ve bilimlerle ilişkilenebilme özelliğiyle öne çıkan analitik felsefe, dünyanın birçok bölgesinde baskın felsefe okulu olma niteliğini kazanmıştır.

2. Analitik Felsefe Çalıştayı, merkezine analitik felsefedeki çağdaş gelişmeleri alarak etik, siyaset felsefesi, bilim felsefesi, zihin felsefesi ve dil felsefesi alanlarında çalışan felsefecileri, araştırmacıları ve öğrencileri bir araya getirecektir.

Başvurular kapanmıştır.

28 Ağustos 2023 Pazartesi


11:00-14:00 | Varış

14:00-15:00 | Kayıt

15:00-16:00 | Açış Toplantısı

16:30-17:45 | Dr. Faik Kurtulmuş

Bilim Temelli Politika: Bütünsel, Gerçekçi ve Kurumsal Düşünmenin Gerekliliği

29 Ağustos 2023 Salı


10:15-11:30 | Tuğba Yoldaş

Ahlaki Statüye Sahip Yapay Zekâ Üretmek: Gelecek Riskler, Zararlar ve Ahlaki Hususlar

12:00-13:15 | Dr. Fırat Akova

Kurtarma Etiği ve Bir Orta Yol Girişimi Olarak Yapısal Kümeleme

14:15-15:30 | Emre Kaplan

Ahlaki Şantaj

30 Ağustos 2023 Çarşamba


10:15-11:30 | Müge Kuyumcuoğlu Tütüncüoğlu

Mantık ve Ontolojinin Kesişiminde: Zihinsel Temsiller

12:00-13:15 | Dr. Özgüç Güven

Kant ve Analitik Geleneğin Ortaya Çıkışı

14:15-15:30 | Dr. Mehtap Doğan

Kafatasından Öteye Geçen Zihin: Dünyamın Sınırı Zihnimin Sınırı Olabilir mi?

31 Ağustos 2023 Perşembe


10:15-11:30 | Kaan Tabakçı

Mantıksal Çıkarımcılık

12:00-13:00 | Tartışma

Göçmenleri Piyangoyla Seçmek: Arınıklık, Adalet ve Çeşitlilik Gerekçeleri

Rufaida Al Hashmi, “Lotteries and Immigration”

14:00-15:00 | Kapanış Toplantısı

1 Eylül 2023 Cuma


10:00-12:00 | Ayrılış

Konuşmacılar


Emre Kaplan

Dr. Faik Kurtulmuş
Sabancı Üniversitesi

Dr. Fırat Akova

Kaan Tabakçı
Kaliforniya Üniversitesi, Davis

Dr. Mehtap Doğan
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Dr. Müge Kuyumcuoğlu Tütüncüoğlu
Boğaziçi Üniversitesi

Doç. Dr. Özgüç Güven
İstanbul Üniversitesi

Tuğba Yoldaş
Alberta Üniversitesi

Dr. Faik Kurtulmuş, 2011 senesinden beri Sabancı Üniversitesi’nde ders vermektedir. Siyaset kuramı alanındaki doktorasını 2010 senesinde Oxford Üniversitesi’nden almıştır. Araştırma konuları bilginin dağılımında adalet, bilimin demokratik toplumlardaki yeri ve ifade özgürlüğüdür. Çalışmaları British Journal for the Philosophy of Science, Synthese, Journal of Applied Philosophy, Episteme ve Utilitas gibi dergilerde yayınlanmıştır.

Dr. Fırat Akova, doktora sonrası araştırmacıdır. Oxford Üniversitesi’yle yakından çalışan Forethought Foundation for Global Priorities Research bünyesinde Global Priorities Fellow olarak küresel sorunlar üstüne araştırmalar yaptı. Warwick Üniversitesi Felsefe Bölümü’ndeki doktorasını aşırı yoksulluk, hayvan sömürüsü, ekolojik felaketler ve varoluş riski gibi sorunlar üstüne çalışan ve dünyaya en yüksek yararı sağlamanın yollarını arayan efektif altruizm üstüne tamamladı. Oxford Üniversitesi’ne bağlı Global Priorities Institute bünyesinde açılan bir program kapsamında gelecek kuşakların politik temsili üstüne proje geliştirdi. Doktora sonrası araştırma projeleriyle fon yarışmaları kazandı. Makaleleri Utilitas (Cambridge Üniversitesi) ve New Techno-Humanities (Elsevier) dergilerinde yayımlanmıştır. Poedat’ın ve Efektif Altruizm Türkiye’nin kurucusudur.

Dr. Mehtap Doğan, 2009 yılında Bilkent Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisansını “Monizm ve Düalizme Karşı Biyolojik Doğalcılık: John Searle” başlıklı teziyle, doktorasını ise “Yapay Zeka Felsefesinde Bilinç Problemi” başlıklı teziyle Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde tamamladı. 2011 yılında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladığı Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde, Dr. Öğretim Üyesi olarak görevine devam etmektedir. Başlıca çalışma alanları zihin felsefesi ve yapay zekâ felsefesidir. Zihin felsefesi, dil felsefesi, yapay zekâ felsefesi, hermeneutik, bilgi felsefesi ve metodoloji dersleri vermektedir.

Doç. Dr. Özgüç Güven, Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra yüksek lisans ve doktorasını İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde tamamlamıştır. Yüksek lisans tezi “Genç Kant’ın Bilgi ve Bilim Anlayışı”, doktora tezi ise “Kant, Frege ve Bolzano’da A Priorilik Sorunu” başlığını taşır. Başlıca ilgi alanları matematik felsefesi, Kant, mantık felsefesi ve zihin felsefesidir. İnsancıl Felsefe Çevresi, Mantık Derneği ve Kant Topluluğu kurucu üyelerindendir. Hâlen İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Kaan Tabakçı, 2018 senesinden beri University of California, Davis Felsefe Bölümü’nde doktora eğitimi görmektedir. 2016-2018 seneleri arasında University of Alberta Felsefe Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini ve 2010-2016 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi’nde lisans eğitimini tamamlamıştır. Çalışma alanı felsefi mantık ve mantık felsefesidir, özellikle de klasik olmayan mantıkların felsefi temellendirmeleri ve mantıksal çıkarımcılık üzerinde çalışmaktadır. “Değil” operatörü üzerine olan makalesi Journal of Philosophical Logic’te yayımlanmıştır.

Tuğba Yoldaş, Alberta Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde doktor adayı ve öğretim görevlisi, aynı zamanda NorQuest College’da felsefe dersi müfredatı geliştiricisidir. Lisans ve yüksek lisansını Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde tamamladı. Uzmanlık alanları zihin felsefesi ve yapay zekâ etiği olup buna ek olarak bilişsel bilim felsefesi, teknoloji felsefesi, toplum ve değerler felsefesi ve dil felsefesi konularında da yeterliliğe sahiptir. Yapay zekâ bilinci üzerine yazdığı “Could an Artificial System Be Phenomenally Conscious?” (2020) başlıklı makalesi, Arkhe-Logos‘un özel sayısında yayınlanmıştır. Ayrıca Howard Nye ile birlikte yazdığı “Artificial Moral Patients: Mentality, Intentionality, and Systematicity” (2021) başlıklı makalesi, International Review of Information Ethics dergisinde yayınlanmıştır. Şu anda, yapay zekâ ile arkadaşlık etiği üzerine bir makale hazırlıyor. Daha önce zihin felsefesi, toplum ve değerler, bilgi ve gerçeklik konularında lisans düzeyinde dersler verdi.

Dr. Müge Kuyumcuoğlu Tütüncüoğlu, doktorasını Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden almıştır. Zihin felsefesi ve bilişsel bilim alanında uzmanlaşan Tütüncüoğlu, pragmatist ve gelişimsel bir zihin teorisi olan Interactivism üzerine araştırmalar yapmaktadır. Özellikle zihinsel içerikte temsil problemi, örtük-belirtik tanımlar (implicit-explicit) ve bu farkın öğrenme ve doğruluk problemlerindeki uygulamaları araştırma konuları arasındadır. Tütüncüoğlu, uluslararası bir araştırma grubu olan İnteractivism çalışma grubunun aktif üyesidir. Üsküdar Amerikan Lisesi mezunu olan M. Tütüncüoğlu, ana araştırma konusu haricinde, analitik felsefe tarihi, bilim felsefesi ve epistemoloji alanlarında uzmanlığa sahiptir.

Emre Kaplan, lisans eğitimini Oxford Üniversitesi’nin Felsefe, Siyaset ve Ekonomi bölümünde Ahmet Ertegün bursu ile tamamladı. Galatasaray Lisesi mezunudur. Çiftlik Hayvanlarını Koruma Derneği’nin Kafessiz Türkiye kampanyasının genel direktörü olarak gıda için kullanılan hayvanların çektiği acıları azaltmaya yönelik faaliyetler yürütüyor.