Ölümün Felsefesi: Heidegger ve Camus

14 Kasım-5 Aralık 2014; 19 Aralık 2014-16 Ocak 2015
Gümüşlük Akademisi

Ölümün Felsefesi: Heidegger ve Camus; Martin Heidegger ve Albert Camus ile varlık, ahlak ve toplum bağlamında ilerleyerek ölümün farkındalığı ile yaşamın tutkusu arasında mekik dokumanın sonuçlarını inceledi.

Program

19 Aralık 2014

Fırat Akova
Heidegger’e göre “kaygı” tinde neleri açığa vurur, ölüm düşüncesiyle birleştirdiğinde nasıl bir evrimi imler? “Ötekiler ile ölüm” ve “Ötekiler aracılığıyla ölümün nesnel olarak kavranması” ne demektir? Heidegger, “dünyadan göçen” ile “ölü” arasında nasıl bir ayrım gözetir?

2 Ocak 2015

Fırat Akova
Ölümün “kişisel”, “bağlantısız” ve “atlatılamaz” olması birlikte-Varlık çerçevesinde neyi anlatır? Heidegger ölümü “olanaksızlığın olanaklılığı” olarak tanımlarken dikkati nereye çekiyor? Ölümün kesinliğinin varlıksal algılanışından varlık bilimsel algılanışına nasıl sıçranabilir?

9 Ocak 2015

Fırat Akova
“Gerçekten önemli olan bir tek felsefe sorunu” neden intihardır? İntihar ne demeye getirir? Uyumsuzun içeriğinde ne vardır? İntihar, uyumsuz için bir çözüm sunar mı? Camus, umudu neden “yaşama ihanet” ve “ölümcül sıvışma” olarak sıfatlıyor? “Zamanı taşımak” ne anlama gelir? Dünyanın yoğunluğunun ve yabancılığının uyumsuzla ilişkisi nasıl ortaya konabilir? Ölüm deneyiminin yokluğu Camus açısından hangi sonuca işaret eder?

16 Ocak 2015

Fırat Akova
Uyumsuzun ölümle bitmesi neyi çağrıştırır? Ölümün “uyumsuz başkaldırı” ve “felsefesel intihar” ile bağlantısı nasıl kavranabilir? Uyumsuzun ayırtında olmanın ve yaşamın nesnel anlamdan yoksunluğunun ölüm bağlamındaki yararları neler olabilir? Camus’ye göre intihar, başkaldırının mantıksal devamını mı oluşturur? Başkaldırı; “gönüllü olarak”, “uzlaşmamış olarak” ölme sonucuyla nasıl ilişkilendirilebilir? Ölümde duran özgürlük düşüncesiyle yaşamda duran özgürlük düşüncesinin pratik sonuçları nasıl sıralanabilir? “Yaşam fazlalığı”nın ölümden çıkması intiharı yadsımak için bir neden sayılabilir mi?

Konuşmacı

Fırat Akova