2014 Bodrum Felsefe Mevsimi
2. Dönem

22-26 Temmuz 2014
Gümüşlük Akademisi

2014 Bodrum Felsefe Mevsimi, 2. Dönem; bilinç, benlik, dil, estetik ve kültürel çalışmalar temalarını odağına aldı.

Program

22 Temmuz 2014

Açış Toplantısı

23 Temmuz 2014

Fırat Akova
20. Yüzyıl Bilinç Felsefesi (1): John Smart’ın Tür Özdeşliği Kuramı, Hilary Putnam’ın Çoklu Gerçeklenebilirlik Eleştirisi, Turing Makinesi

Fırat Akova
20. Yüzyıl Bilinç Felsefesi (2): John Searle’ın Çin Odası, Thomas Nagel’ın Yarasası

Fırat Akova
Erving Goffman’ın Dramaturjik Çözümlemesi (1): Benlik, Seyircisine Sergilenen Bir Performanstan Mı İbaret?

Fırat Akova
Erving Goffman’ın Dramaturjik Çözümlemesi (2): Sahneler, Roller, İzlenim Yönetimi ve Etnometodoloji

24 Temmuz 2014

Fırat Akova
Dilin ve Mantığın Bükülüşü (1): Doğalcılık Yanıltmacası, “Gerçek İskoç Yoktur”

Fırat Akova
Dilin ve Mantığın Bükülüşü (2): Eş Seslilik Yanıltmacası, Ekolojik Yanıltmaca ve Monte Carlo Yanıltmacası

Fırat Akova
İkinci Yeni’nin Anlam Bilimi: İzlek, Tema, Yapı, Biçem ve Gelenek İncelemeleri (1)

Fırat Akova
İkinci Yeni’nin Anlam Bilimi: İzlek, Tema, Yapı, Biçem ve Gelenek İncelemeleri (2)

25 Temmuz 2014

Orhun Canca
Jean Baudrillard ve Sanat Komplosu (1): Marcel Duchamp ve Andy Warhol Sonrası Dönemde Tüm Dayanaklarından Koparılmış, Tüketim Endüstrisine Bulanmaya Yüz Tutmuş Sanat Kavramının Sosyolojik, Estetik Yapı Sökümü, Simülatif Yapay Gerçeklikte İmgenin Yitimi

Orhun Canca
Jean Baudrillard ve Sanat Komplosu (2): Marcel Duchamp ve Andy Warhol Sonrası Dönemde “Transestetik”, Anlamsız, Pazarlanabilir, Üst Gerçek Çağdaş Sanat (Sanatın, Sanat Olmadığı Varsayılan Herhangi Bir Şeyden Farkı Kalmadı Mı?)

Müzik Felsefesi Üzerine Bir Tartışma

26 Temmuz 2014

Kapanış Toplantısı

Konuşmacılar

Fırat Akova

Orhun Canca