Kanatlı Kayboluşlar

14-21 Temmuz 2013
Nesin Köyleri

Kanatlı Kayboluşlar, birey ve toplum özelinde güncelliğini koruyan temel soruları masaya yatırdı.

Program

14 Temmuz 2013

Açış Toplantısı

15 Temmuz 2013

Fırat Akova
Descartes’ın Cogito’su ve Kant’ın Aşkınsal İdealizmine Karşı Merleau-Ponty’nin Tene Yerleştirdiği Bilinç (1)

Fırat Akova
Descartes’ın Cogito’su ve Kant’ın Aşkınsal İdealizmine Karşı Merleau-Ponty’nin Tene Yerleştirdiği Bilinç (2)

Fırat Akova
Russell’ın Çaydanlığı, Wittgenstein’ın Kutuları ve “Kanıt Yükü”

Tartışma
“Bir zamanlar başka insanlarla girdiğimiz etkileşim ve alışverişlerin yerini şimdi giderek insanla düğme arasındaki tek yanlı eylemler alıyor. Bir zamanlar ilişki dediğimiz şeydeki öteki insanın yerini düğme aldı şimdi. Aynı sonuca ulaştığımıza göre, bir anlamda buna hâlâ ilişki diyebiliriz. Eskiden bir Coca Cola alabilmek için birisinden istiyordunuz, şimdiyse bir düğmeye basıp alıyorsunuz kolanızı. Üstelik, şimdi ‘teşekkür ederim’ diyen makineler bile var. Ama bir başka anlamda da aynı şey değil bu. Düğme daima emrinizde. Size hizmet sunmayı reddedemez. Bir ırkçı beyaz, bir zenciye kola vermeyi reddedebilirdi oysa. Yeni teknolojik gelişmeler ve düğmenin öteki insanın yerine geçmesiyle bu artık olanaksız. Siyah adam her zaman kolasını alacaktır. Düğme her zaman duyarsızdır. Öteki adam, diyelim mahalle bakkalı, ‘Bu kadar çok kola içmen doğru değil,’ diyebilir. ‘Asit midene dokunabilir. Niye şu kayısı suyunu denemiyorsun onun yerine?’ Ayrıca düğme, ‘Bugün biraz sıkkın görünüyorsun’ ya da ‘Canın bir şeye mi sıkıldı?’ diyemez size. Varlığınızın bütünsel bağlamı içinde sizinle ilgilenemez. O ancak davranışınızın standartlaştırılmış ve kesitlere bölünmüş bir parçasına tepki gösterebilir. Düğmeye basarsanız var, basmazsanız yoksunuzdur. Üstelik varlığınız ancak düğmenin hükmettiği tek bir davranış ile sınırlıdır.”
Gündüz Vassaf, Cehenneme Övgü

16 Temmuz 2013

Fırat Akova
“Sapkınlık”: İşlevselcilik, Çatışmacılık, Simgesel Etkileşimcilik, Etiketleme, Denetim ve Güncel “Sapkınlık” İrdelemeleri (1)

Fırat Akova
“Sapkınlık”: İşlevselcilik, Çatışmacılık, Simgesel Etkileşimcilik, Etiketleme, Denetim ve Güncel “Sapkınlık” İrdelemeleri (2)

Tartışma
Ludwig Wittgenstein’ın Tractatus Logico-Philosophicus’daki “Dilimin sınırları dünyamın sınırlarıdır.” sözü çıkış noktası olarak alındığında dil, algı, bilinç ile bireysel-toplumsal tabanlar arasında nasıl bir ağ göze çarpıyor? Dil mi düşüncenin göstergeliğine soyunuyor, düşünce mi dili kendine uyarlıyor? Düşünce dil olmadan, dil düşünce olmadan var olabilir mi? Dilin sınırları vurgulanıyorsa, dilin özgürleşmesinden de bahsetmek mümkün mü?

Meliz Türkileri
Dinarbandosu, Pırtıl, Unuttunbeni Mavisi, Özütüren ve Diğer Zımbırtılar: Bir Ece Ayhan İlgilemesi

17 Temmuz 2013

Fırat Akova
Acısız, Savaşsız, Parasız, Düzenli, Basit, “Mükemmel” Bir Dünya: Ütopya mı, Distopya mı? (1)
Lois Lowry, Seçilmiş Kişi

Fırat Akova
Acısız, Savaşsız, Parasız, Düzenli, Basit, “Mükemmel” Bir Dünya: Ütopya mı, Distopya mı? (2)
Lois Lowry, Seçilmiş Kişi

Meliz Türkileri
Sinekler Hiç Bu Kadar Özgür Uçmamıştı: Electra’dan Kalanlar (1)
Jean-Paul Sartre, Sinekler

Meliz Türkileri
Sinekler Hiç Bu Kadar Özgür Uçmamıştı: Electra’dan Kalanlar (2)
Jean-Paul Sartre, Sinekler

Tartışma
Milyonlarca insanı yok edebilecek bir nükleer bomba birkaç gün içinde patlayacak, “tik tak” ediyor. Bombayı koyan terörist yakalanmış ve türlü işkencelerden geçirilmiş olmasına rağmen bombanın yerini söylemiyor. Teröristin durumu ve zaman göz önüne alındığında, teröriste gerçeği söyleterek milyonları kurtarmak için teröristin -olayla ilgisi olmadığı kesin olarak bilinen- çocuklarına, ailesine, arkadaşlarına ve sevdiklerine işkence yapılmalı mıdır?

19 Temmuz 2013

Fırat Akova
İnsanın Evreleri: İlkbahar, Yaz, Sonbahar, Kış… ve İlkbahar (1)

Fırat Akova
İnsanın Evreleri: İlkbahar, Yaz, Sonbahar, Kış… ve İlkbahar (2)

Meliz Türkileri
Sınırların Ötesi “İle” Var Olmak: Yalınca Bir Tezer Okuması (1)
Tezer Özlü, Çocukluğun Soğuk Geceleri

Meliz Türkileri
Sınırların Ötesi “İle” Var Olmak: Yalınca Bir Tezer Okuması (2)
Tezer Özlü, Çocukluğun Soğuk Geceleri

20 Temmuz 2013

Berkay Koçak
Devletin Kökeni

Mehmet Emin Kısa
“Sağda Peygamber Solda Peygamber Ortada İnsanoğlu.” (Goethe)

Orhun Canca
Analitik Psikolojide Bireyin İkiciliği

21 Temmuz 2013

Kapanış Toplantısı

Konuşmacılar

Berkay Koçak

Fırat Akova

Mehmet Emin Kısa

Meliz Türkileri

Orhun Canca