İktidar, Teknoloji, Entelektüel

20 Şubat-13 Mart 2015
Gümüşlük Akademisi

İktidar, Teknoloji, Entelektüel; Martin Heidegger’i ve Walter Benjamin’i konu edinerek Antik Yunan felsefesi, Frankfurt Okulu ve postmodern filozoflar üzerinden iktidar kavramının güçlerin, düzeneklerin, enerjilerin, çelişkilerin kılcallaştığı bir ağ olduğu düşüncesini temellendirdi.

Program

20 Şubat 2015

Fırat Akova
“Açığa çıkarış” olarak teknoloji, antikite zanaatçılarının tekhne’sinden ne ölçüde farklıdır? Düzenleme, işletme, dönüştürme, depolama, dağıtım eylemlerinin birer anlam, değer ve ahlaki yükü söz konusu olabilir mi?

27 Şubat 2015

Fırat Akova
Doğaya meydan okuyan teknoloji nasıl olur da “gerçekliği örterek” insana meydan okumaya evrilir? Teknolojinin “çerçeveleme”si, eş zamanlı olarak iktidarın “çerçeveleme”si sayılabilir mi?

6 Mart 2015

Fırat Akova
Entelektüelin iktidarla ilişkisinde kırılma noktası olan “doğru teknik”, ideolojik bir konu olan “doğru eğilim” sorununa çözüm olabilir mi? Rus Devrimi’nde duvar gazetelerinin oluşturulması, Brecht tiyatrosunda yabancılaştırma etkisi ve kamusal sanatta edilgenliğin yok edilmesi entelektüelin işlevini hangi yeniliklerle dönüştürür?

13 Mart 2015

Fırat Akova
Sanatı “olanı olduğu gibi sunarak” icra etmek ya da sanatın odağındaki özneleri-nesneleri birer haz ve eğlence uyarıcıları olarak kullanmak entelektüelin konumu ve iktidarın statükosu açılarından neyi ifade eder? Burjuva eğitiminden geçmiş yazarın iktidara direnmek adına “sınıfına ihaneti” nasıl bir sonuç doğurur?

Konuşmacı

Fırat Akova