Etik Buluşmaları: Büyüyen Dünyalar

17-21 Ağustos 2022
Gümüşlük Akademisi, Muğla

Alışılagelmedik sorunlar, karşı karşıya kaldığımız belirsizlikler ve yüzleşmek zorunda olduğumuz kararsızlıklar büyüyen dünyaları simgeler. Etik, büyüyen dünyaların incelenmesidir; birbirleriyle rekabet eden ilkeler, hesaplanması gereken sonuçlar ve kurulmakta olan dengeler onun alanına düşer.

Etik Buluşmaları: Büyüyen Dünyalar; dost olmanın başkaları için ne anlam ifade edebileceğinden eylem ile eylemsizlik arasındaki farklara, insanların siborglarla ne gibi benzerlikleri olduğundan yararların ve zararların nasıl kümelenebileceğine, demokrasiyle epistokrasinin yaşadığı çekişmelerden hangi nüfus modellerinin toplumsal olarak daha iyi olabileceğine ve yaban hayvanlarına yönelik sorumluluklardan özel etik sorunlara kadar birbirinden farklı alanlara bütünlüklü bir erişim sağlama amacını taşıyor.

Etkinlik bir tartışma etkinliğidir ve tartışmalar İngilizce yazılar üstünden Türkçe gerçekleşecektir. Katılımcılardan tartışılacak olan yazıları etkinliğe gelmeden baştan sona okumaları beklenir. Her oturumda belirli roller vardır ve katılımcılar kendi rolleri çerçevesinde toplantıya katkı sunarlar. Örneğin bazıları yazıyı özetlerler, bazıları sorular çıkarırlar, bazıları ise tartışılmasını istedikleri bölümleri seçerler. Roller dönüşümlü olarak dağıtılır.

Son başvuru tarihi 17 Temmuz.

17 Ağustos 2022 Çarşamba

Varış

11.00-14.00

Kayıt

14.00-15.00

Açış Toplantısı

15.00-16.00


Tartışma

Kötü Kişilerle Dost Olmak: Hak Ediş Görüşü, Özendirme Görüşü, Risk Görüşü

Jessica Isserow, “On having bad persons as friends”

16.30-17.30

18 Ağustos 2022 Perşembe

Tartışma

İki Şeyden Daha Az İyi Olanı Yapmak, Hiçbir Şey Yapmamaktan Daha Kötü Olabilir Mi?

Joe Horton, “The All or Nothing Problem”

10.30-11.30


Tartışma

İnsan, Siborg ve Olası Politik Değişimler: Beden, Veri, Yasa

Benjamin Wittes, Jane Chong, “Our Cyborg Future: Law and Policy Implications”

11.45-12.45


Tartışma

Etik Kümeleme Nedir? Çıkarları Toplamak ve Karşılaştırmak

Iawo Hirose, Moral Aggregation

13.45-14.45


Tartışma

Etik Kümelemede Farklı Yöntemler: Sayı Hesabı, Eşit Başlangıç Şansı, Ağırlıklı Piyango, Yapısal Kümeleme

Iawo Hirose, Moral Aggregation

15.00-16.00

19 Ağustos 2022 Cuma

Tartışma

Oy Verme Hakkı ve Yetkin Hükûmet Hakkı Çatıştığında: Cahillik, Taraftarlık ve Gücün Dağıtımı

Jason Brennan, Against Democracy

10.30-11.30


Tartışma

Epistokrasi, Demokrasinin Alternatifi Olabilir Mi? Epistokrasiye Getirilen İtirazlar

Justin Klocksiem, “Epistocracy is a Wolf in Wolf’s Clothing”

11.45-12.45


Tartışma

Nüfus Etiği ve Toplamcı, Ortalamacı, Değişken Değerci, Kritik Eşikçi, Kritik Aralıkçı Yaklaşımlar

William MacAskill, Richard Yetter Chappell, Darius Meissner, “Population Ethics”

13.45-14.45


Tartışma

Nüfus Etiğinde Özne Merkezli Görüş ve Üreme Asimetrisi

William MacAskill, Richard Yetter Chappell, Darius Meissner, “Population Ethics”

15.00-16.00

20 Ağustos 2022 Cumartesi

Tartışma

Yaban Hayvanlarına Karşı Sorumluluklarımız Var Mı?

Beka Jalagania, “Wild Animals and Duties of Assistance”

10.30-11.30


Tartışma

Yaban Hayatındaki Acılar ve Çevre Etiği

Oscar Horta, “Concern for wild animal suffering and environmental ethics: What are the limits of the disagreement?”

11.45-12.45


Tartışma

Özel Etik Sorunların Çözümlenmesi (1)

13.45-14.45


Tartışma

Özel Etik Sorunların Çözümlenmesi (2)

15.00-16.00

21 Ağustos 2022 Pazar

Kapanış Toplantısı

10.30-11.30

Ücret nedir?

Ücret, etkinliğin ve dört gecelik konaklamanın gerçekleştirileceği Gümüşlük Akademisi’ndeki 2 kişilik odada kalacaklar için kişi başı toplam 1500 lira, 3 kişilik odada kalacaklar için kişi başı toplam 1240 lira, 5 kişilik yatakhanede kalacaklar için kişi başı toplam 1160 liradır. Üç öğün yemek ücrete dahildir. Ücret, Gümüşlük Akademisi’nin geliştirilmesine, etkinlik giderlerine, burslara ve gelecek etkinliklere bölüştürülür. Poedat kâr amacı güden bir topluluk değildir ve üyeleri kazanç sağlamaz.

Burs olanakları var mı?

Dar gelirli öğrencilerin erişebilirliğini arttırmak için gereksinim temelinde 2 tane %30 ve 2 tane %20 burs veriyoruz. Başvuru belgesinin sonundaki “Eklemek İstedikleriniz” bölümüne burs gereksiniminizi belirtebilirsiniz. Her talebi karşılayamayacak olsak da yapabileceğimizin en iyisini yapmaya çalışacağımıza söz verebiliriz.

Oturumlar dışında neler yapılıyor?

Oturumlar bittikten sonra tartışma grupları yaratabilir, atölyeler düzenleyebilir, sanatsal üretimlerde bulunabilir, müzik festivallerine katılabilir, denize girebilir, kano sürebilir, doğada kaybolabilir, gezilere çıkabiliriz. Etkinliğimizin akademik bir çalışmadan daha fazlası olduğunu ve entelektüel, sosyal ve yaşamsal açılardan bir “açıklık” olduğunu unutmamanızı istiyoruz.

Güvenli alan nedir?

Güvenli alan gereği Poedat içinde herkes ırkı, etnik kökeni, dili, cinsiyet kimliği, cinsel yönelimi, fiziksel ve zihinsel özellikleri, yaşı, eğitim seviyesi, kültürel alışkanlıkları, toplumsal konumu, maddi durumu, inancı, politik düşünceleri, dünya görüşü ve yaşam biçimi ne olursa olsun kişiliği ölçüsünde hak ettiği saygıyı özgürlükçü ve barışçıl bir ortamda bulur.

Son başvuru tarihi 17 Temmuz.

Moderatörler

Dr. Fırat Akova

Tuna Öğüt

Dr. Fırat Akova, Warwick Üniversitesi Felsefe Bölümü’ndeki doktorasını aşırı yoksulluk, hayvan sömürüsü, ekolojik felaketler ve varoluş riski gibi sorunlar üstüne çalışan ve dünyaya en yüksek yararı sağlamanın yollarını arayan efektif altruizm üstüne tamamladı. Oxford Üniversitesi’yle yakından çalışan Forethought Foundation for Global Priorities Research bünyesinde Global Priorities Fellow olarak küresel sorunlar üstüne araştırmalar yaptı. Oxford Üniversitesi’ne bağlı Global Priorities Institute bünyesinde açılan bir program kapsamında gelecek kuşakların politik temsili üstüne proje geliştirdi. Doktora sonrası araştırma projeleriyle Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Social and Environmental Entrepreneurs tarafından açılan Survival and Flourishing fon yarışmalarını kazandı.

Tuna Öğüt, yüksek lisans eğitimine, lisans eğitimini de tamamlamış olduğu İstanbul Teknik Üniversitesi Mimari Tasarım Programı’nda cinsiyet çalışmaları alanında yazdığı teziyle devam ediyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışıyor ve fotoğrafçılık yapıyor. Cinsiyet çalışmaları, mimarlık kuramları, fotoğraf ve görsel medya üretimi ve yapılı çevre odaklı sosyal bilimler alanlarında çalışmalarına devam ediyor.