Poedat Akademisi: 4. Buluşma

23-27 Ağustos 2022
Gümüşlük Akademisi, Muğla

Poedat Akademisi sosyal bilimler alanında çalışan akademisyenlere, doktora sonrası araştırmacılara, akademisyenliği düşünen veya akademiyle bağını korumak isteyen üniversite öğrencilerine ve çalışmalarına üniversite dışından devam eden araştırmacılara yönelik gerçekleştiriliyor.

Akademi, doğası gereği bir açıklığın alanıdır; çarpıcı, alışılmadık, uçsuz bucaksız…

Günümüzde akademi kâr odaklı, nicelik temelli ölçütlerin belirleyici olduğu ve sonucun sürece yeğlendiği bir yapıya evriliyor. İster içinden ister dışından olsun akademiyi dönüştürmenin, hiç değilse “başka bir akademi”yi çağıran akışlar yaratmanın zamanı geldi.

Güncel çalışmaların sunulacağı ve birbirinden farklı tezlerin, makalelerin, soruların tartışmaya açılacağı Poedat Akademisi, olgunlaştırıcı bir çember olma özelliği taşıyor ve yalınlığı, yavaşlığı, çeşitliliği önemsiyor. Poedat Akademisi üyeleri doğanın içinde, yoğunlaşmaya uygun, entelektüel tartışmaların kişisel paylaşımlarla bütünleştiği bir ortamda birlikte yaşıyorlar.

23 Ağustos 2022

Varış

11.00-14.00

Kayıt

14.00-15.00

Açış Toplantısı

15.30-16.30


Dilara Hadroviç

Evin Yeniden İnşası

16.30-17.30

24 Ağustos 2022

Can Memiş

Hafıza Çalışmalarını Adaletle Birlikte Düşünmek: Engeller, Sınırlar, İmkânlar

10.30-11.30


Süheyla Abanoz

Cumhuriyet Dönemi Modern Türk Öykücülüğünde Kötücül Çocuk Karakterler

11.45-12.45


Feyza Çınar

Büyük Veri Çağı’nda Mimarlık Bilgisinin İktidarı ve Bunun Eleştirisi

13.45-14.45


Zeynep Kuyumcu

Türkiye’deki Müslüman LGBT’lerin Dinî ve Cinsel Müzakereleri

15.00-16.00

25 Ağustos 2022

Sedef Öztürk

Emeğin Ruhsallığı Bağlamında Dayanışma Ekonomileri: Türkiye’de Beyaz Yakalı Dayanışmasının Potansiyelleri

10.30-11.30


Melisa Yılmaz

Mitten Markaya: Leydi Godiva Üzerine Bir İnceleme

11.45-12.45


Ebru Tabiloğlu

Karşılaştırmalı Türk-Alman Hukukunda Çocuğun Üstün Yararı İlkesi ve LGBTİ+ Bireylerin Ebeveyn Hakları

13.45-14.45


Yakup Azak

Sempatik Ama Ciddiye Alınmayan Sahra Altı Afrikalı Göçmenler Üzerine Sosyal Psikolojik Bir İnceleme

15.00-16.00

26 Ağustos 2022

Tuna Öğüt

Trans Sosyalleşme ve Cinsiyet Aşan Topluluklar

10.30-11.30


Hakan Ilıkoba

İnşa Edilmeyen Mimarlığın Eleştirel Potansiyeli

11.45-12.45


Büşra Balaban

İç ve İç-Olmayan: Film Pratiklerinin Toplumsal Cinsiyet Normlarını Ev Mekânında Yeniden Üretimi

13.45-14.45


Sümeyye Koca

Kadınların Başörtülerini Çıkarma Mücadelesi: “Görünmez Olmak İstedim.”

15.00-16.00

27 Ağustos 2022

Kapanış Toplantısı

10.30-11.30


Can Memiş

Büşra Balaban

Dilara Hadroviç

Ebru Tabiloğlu

Feyza Çınar

Hakan Ilıkoba

Melisa Yılmaz

Sedef Öztürk

Süheyla Abanoz

Sümeyye Koca

Tuna Öğüt

Yakup Azak

Zeynep Kuyumcu