Poedat Akademisi: 4. Buluşma

23-27 Ağustos 2022
Gümüşlük Akademisi, Muğla

Poedat Akademisi sosyal bilimler alanında çalışan akademisyenlere, doktora sonrası araştırmacılara, akademisyenliği düşünen veya akademiyle bağını korumak isteyen üniversite öğrencilerine ve çalışmalarına üniversite dışından devam eden araştırmacılara yönelik gerçekleştiriliyor.

Akademi, doğası gereği bir açıklığın alanıdır; çarpıcı, alışılmadık, uçsuz bucaksız…

Günümüzde akademi kâr odaklı, nicelik temelli ölçütlerin belirleyici olduğu ve sonucun sürece yeğlendiği bir yapıya evriliyor. İster içinden ister dışından olsun akademiyi dönüştürmenin, hiç değilse “başka bir akademi”yi çağıran akışlar yaratmanın zamanı geldi.

Güncel çalışmaların sunulacağı ve birbirinden farklı tezlerin, makalelerin, soruların tartışmaya açılacağı Poedat Akademisi, olgunlaştırıcı bir çember olma özelliği taşıyor ve yalınlığı, yavaşlığı, çeşitliliği önemsiyor. Poedat Akademisi üyeleri doğanın içinde, yoğunlaşmaya uygun, entelektüel tartışmaların kişisel paylaşımlarla bütünleştiği bir ortamda birlikte yaşıyorlar.

Katılımcı Başvuruları

Katılımcı başvuruları herkese açık olmakla beraber üniversite öğrencilerine öncelik tanınır. Katılımcıların sunulacak her bildiriye yönelik yetkinlik sahibi olmaları beklenmese de sunumların ardından yapılan tartışmalara etkin bir şekilde katılmaları beklenir.

Konuşmacı Başvuruları

Konuşmacı başvuruları akademisyenlere, doktora sonrası araştırmacılara, doktora öğrencilerine, yüksek lisans öğrencilerine ve lisans öğrencilerine açıktır. Konuşmacı başvuruları 2022 yılı için kapanmıştır.

23 Ağustos 2022

Varış

11.00-14.00

Kayıt

14.00-15.00

Açış Toplantısı

15.30-16.30


Dilara Hadroviç

Evin Yeniden İnşası

16.30-17.30

24 Ağustos 2022

Can Memiş

Hafıza Çalışmalarını Adaletle Birlikte Düşünmek: Engeller, Sınırlar, İmkânlar

10.30-11.30


Süheyla Abanoz

Cumhuriyet Dönemi Modern Türk Öykücülüğünde Kötücül Çocuk Karakterler

11.45-12.45


Feyza Çınar

Büyük Veri Çağı’nda Mimarlık Bilgisinin İktidarı ve Bunun Eleştirisi

13.45-14.45


Zeynep Kuyumcu

Türkiye’deki Müslüman LGBT’lerin Dinî ve Cinsel Müzakereleri

15.00-16.00

25 Ağustos 2022

Sedef Öztürk

Emeğin Ruhsallığı Bağlamında Dayanışma Ekonomileri: Türkiye’de Beyaz Yakalı Dayanışmasının Potansiyelleri

10.30-11.30


Melisa Yılmaz

Mitten Markaya: Leydi Godiva Üzerine Bir İnceleme

11.45-12.45


Ebru Tabiloğlu

Karşılaştırmalı Türk-Alman Hukukunda Çocuğun Üstün Yararı İlkesi ve LGBTİ+ Bireylerin Ebeveyn Hakları

13.45-14.45


Yakup Azak

Sempatik Ama Ciddiye Alınmayan Sahra Altı Afrikalı Göçmenler Üzerine Sosyal Psikolojik Bir İnceleme

15.00-16.00

26 Ağustos 2022

Tuna Öğüt

Trans Sosyalleşme ve Cinsiyet Aşan Topluluklar

10.30-11.30


Hakan Ilıkoba

İnşa Edilmeyen Mimarlığın Eleştirel Potansiyeli

11.45-12.45


Büşra Balaban

İç ve İç-Olmayan: Film Pratiklerinin Toplumsal Cinsiyet Normlarını Ev Mekânında Yeniden Üretimi

13.45-14.45


Sümeyye Koca

Kadınların Başörtülerini Çıkarma Mücadelesi: “Görünmez Olmak İstedim.”

15.00-16.00

27 Ağustos 2022

Kapanış Toplantısı

10.30-11.30


Ücret nedir?

Ücret, etkinliğin ve dört gecelik konaklamanın gerçekleştirileceği Gümüşlük Akademisi’ndeki 2 kişilik odada kalacaklar için kişi başı toplam 1500 lira, 3 kişilik odada kalacaklar için kişi başı toplam 1240 lira, 5 kişilik yatakhanede kalacaklar için kişi başı toplam 1160 liradır. Üç öğün yemek ücrete dahildir. Ücret, Gümüşlük Akademisi’nin geliştirilmesine, etkinlik giderlerine, burslara ve gelecek etkinliklere bölüştürülür. Poedat kâr amacı güden bir topluluk değildir ve üyeleri kazanç sağlamaz.

Burs olanakları var mı?

Dar gelirli öğrencilerin erişebilirliğini arttırmak için gereksinim temelinde 2 tane %30 ve 2 tane %20 burs veriyoruz. Başvuru belgesinin sonundaki “Eklemek İstedikleriniz” bölümüne burs gereksiniminizi belirtebilirsiniz. Her talebi karşılayamayacak olsak da yapabileceğimizin en iyisini yapmaya çalışacağımıza söz verebiliriz.

Oturumlar dışında neler yapılıyor?

Oturumlar bittikten sonra tartışma grupları yaratabilir, atölyeler düzenleyebilir, sanatsal üretimlerde bulunabilir, müzik festivallerine katılabilir, denize girebilir, kano sürebilir, doğada kaybolabilir, gezilere çıkabiliriz. Etkinliğimizin akademik bir çalışmadan daha fazlası olduğunu ve entelektüel, sosyal ve yaşamsal açılardan bir “açıklık” olduğunu unutmamanızı istiyoruz.

Güvenli alan nedir?

Güvenli alan gereği Poedat içinde herkes ırkı, etnik kökeni, dili, cinsiyet kimliği, cinsel yönelimi, fiziksel ve zihinsel özellikleri, yaşı, eğitim seviyesi, kültürel alışkanlıkları, toplumsal konumu, maddi durumu, inancı, politik düşünceleri, dünya görüşü ve yaşam biçimi ne olursa olsun kişiliği ölçüsünde hak ettiği saygıyı özgürlükçü ve barışçıl bir ortamda bulur.

Can Memiş

Büşra Balaban

Dilara Hadroviç

Ebru Tabiloğlu

Feyza Çınar

Hakan Ilıkoba

Melisa Yılmaz

Sedef Öztürk

Süheyla Abanoz

Sümeyye Koca

Tuna Öğüt

Yakup Azak

Zeynep Kuyumcu